Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

2015-03-25 14:23 - Dodanie nowej wiadomości: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

2017-03-31 11:05 - zmiana podstawy prawnej

2017-07-04 11:29 - aktualizacja

2018-01-03 12:38 - aktualizacja przepisów

2018-01-03 12:42 - zmiana druków

2018-01-04 08:07 - aktualizacja

2018-05-28 11:19 - dodanie klauzuli informacyjnej

2019-06-19 10:03 - aktualizacja

2020-05-19 13:50 - aktualizacja

2020-05-28 13:25 - aktualizacja

2021-04-09 13:45 - aktualizacja

2022-08-09 11:29 - Aktualizacja podstawy prawnej.

2022-09-14 12:32 - Aktualizacja treści ogłoszenia.

2022-09-14 12:33 - Aktualizacja załącznika.

Przejdź do wiadomości