Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

2016-05-20 10:57 - Dodanie nowej wiadomości: Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

2017-07-04 11:25 - aktualizacja

2018-06-06 10:06 - dodanie klauzuli informacyjnej

2019-04-23 10:52 - aktualizacja

2019-07-16 12:31 - aktualizacja

2019-09-04 12:41 - aktualizacja

2021-04-09 13:41 - aktualizacja

2022-08-09 11:07 - Aktualizacja podstawy prawnej.

Przejdź do wiadomości