Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 270/14 z dnia 10 grudnia

2014-12-18 14:49 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 270/14 z dnia 10 grudnia w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 103/11 z dnia 19.05.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/11 dotyczącego procedury zarządzania realizacją Projektu "Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin - I etap" w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczegolnym uwzglednieniem odpadów niebezpiecznych priorytet II - gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Przejdź do wiadomości

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej