Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 268/16 z dnia 22 sierpnia

2016-08-22 18:57 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 268/16 z dnia 22 sierpnia w sprawie: powołania Komisji do oceny ofert i przedstawienia rekomendacji wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z RPO WP 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

2016-08-22 18:58 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 268/16 z dnia 22 sierpnia w sprawie: powołania Komisji do oceny ofert i przedstawienia rekomendacji wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z RPO WP 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Przejdź do wiadomości