Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 285/16 z dnia 20 września

2016-09-21 08:19 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 285/16 z dnia 20 września w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bankową, dotyczącą udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 9 999 155,30 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2016 r.

Przejdź do wiadomości