Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR 241/XXX/16 z dnia 28 września 2016 r.

2016-09-30 09:28 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 241/XXX/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Władysława Broniewskiego, stanowiących własność Miasta Łomża, które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, a przeznaczone do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do wiadomości