Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 10/18 z dnia 16 stycznia

2018-01-16 13:03 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/18 z dnia 16 stycznia w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie wolnej ęeki na świadczenie usługi specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w projekcie "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki" w ramach działania 3.2.2

Przejdź do wiadomości