Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2011-09-06 11:17 - Dodanie nowej wiadomości: Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2011-09-07 11:18 - Centrum Obsługi Mieszkańców- wpisanie rejestrów

2011-09-14 09:51 - Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2011-10-19 13:06 - uzupełniono dane w wydziale oświaty

2011-10-25 07:40 - dodano 6 pkt.

2012-02-14 12:13 - Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2012-03-15 13:34 - Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 307/11 z dnia: 28 grudnia w sprawie: wprowadzenia Rejestru zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża

2012-04-13 08:17 - dodano inf. w rubryce Wydz. Gosp. Nieruch.

2012-04-13 08:36 - Dodanie informacji dot. ewidencji i rejestrów prowadzonych przez Straż Miejską

2012-06-14 12:02 - dodano wykaz spraw

2012-06-21 08:26 - Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2012-06-21 08:27 - Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2013-03-21 10:30 - Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2014-03-06 11:22 - Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2014-03-06 11:26 - Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2014-03-07 10:14 - rejestr WIN

2015-12-03 10:46 - aktualizacja

2015-12-07 14:34 - Aktualizacja rejestrów Biura Obsługi Urzędu.

2016-01-13 14:30 - aktualizacja

2016-01-14 11:50 - aktualizacja

2016-01-14 11:50 - aktualizacja

2016-01-14 11:50 - aktualizacja

2016-01-15 12:52 - Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2016-01-19 08:02 - Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2016-01-22 08:41 - Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2016-02-02 13:42 - zmiana w zakresie rejestrów prowadzonych przez Oddział Ewidencji Ludności

2016-02-04 09:52 - Aktualizacja rejestrów, ewidencji prowadzonych przez Biuro Obsługi Urzędu

2016-03-18 14:58 - Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

2017-02-15 10:41 - aktualizacja

2017-02-15 12:48 - aktualizacja

2017-04-10 14:13 - zmiana nazwy z BOU na WOU

2017-09-27 10:40 - aktualizacja danych - Wydział Obsługi Urzędu

2018-01-04 08:49 - aktualizacja Wydział Obsługi Urzędu

2018-01-26 10:58 - aktualizacja rejestrów Oddz. Ewidencji Ludności

2020-03-12 09:23 - aktualizacja danych

Przejdź do wiadomości