Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 189/22 z dnia 30 maja

2022-06-01 07:41 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 189/22 z dnia 30 maja w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa 6 szt. autobusów elektrycznych miejskich” realizowanego w ramach projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”

Przejdź do wiadomości