Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Nabór na mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych NGO

foto
Do 19 czerwca trwa nabór wniosków mikrodotacyjnych w konkursie na rozwój instytucjonalny dla Młodych Organizacji Pozarządowych. Konkurs jest realizowany w ramach, objętego Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, projektu Podlaskie Lokalnie.
więcej

Młodzież i seniorzy z Łomży poznają prawa konsumentów

foto
Fundacja LexCultura, przy wsparciu środków dotacji z budżetu Miasta Łomża, realizuje zadanie publiczne: "Łomża miastem świadomych konsumentów". W jego ramach, odwiedzi łomżyńskie szkoły i spotka się ze starszymi mieszkańcami miasta, aby edukować w zakresie aktualnych problemów konsumenckich oraz podstawowych praw konsumenta.
więcej


E-NGO – organizacje pozarządowe w wirtualnym świecie

Fundacja FOTON zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Łomża do udziału w projekcie „E-NGO – organizacje pozarządowe w wirtualnym świecie". Głównym celem projektu jest upowszechnianie wykorzystywania zasobów internetowych przez organizacje pozarządowe w celu promocji i budowania wizerunku oraz podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy na ich realizację.
więcej

Konkursy ofert bez wymogu wkładu własnego - powierzenie lub wsparcie, wybór należy do organizacji

Organizacjom pozarządowym łatwiej będzie ubiegać się o dotacje na realizację zadań publicznych ze środków miasta i rozliczać zadania. Prezydent Łomży, wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów „trzeciego sektora”, ogłasza otwarte konkursy ofert bez obowiązku wykazania przez organizacje wkładu własnego.
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych

Do 13 stycznia 2023 r. można zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Miasto Łomża w 2023 roku.
więcej

Dyskusja o potrzebach środowiska NGO w Łomży

spotkanie prowdziły Maria Krupa (Fundacja
Kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowiska społecznego z Łomży wzięło udział w kawiarence obywatelskiej w Hali Kultury. Dyskusję zorganizowało Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży.
więcej


COP zaprasza na kawiarenkę obywatelską

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na ciekawą i ważną dla środowiska organizacji pozarządowych w Łomży dyskusję. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Hali Kultury w Łomży. Będzie ono miało formułę kawiarenki obywatelskiej - organizatorzy zaplanowali przestrzeń na dyskusję i poczęstunek.
więcej

Fundacja Logos zaprasza społeczników do udziału w projekcie

foto
Fundacja Działań Lokalnych Logos zachęca osoby, które chcą poznać zasady wolontariatu do udziału w zadaniu „Mój pierwszy dobry uczynek”. Wolontariusze mogą zdobyć doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych. Natomiast osoby już posiadające doświadczenie w zakresie wolontariatu będą mogły wspierać merytorycznie NGO i PES.
więcej

Szkolenie i dyżur w COP

"Finanse w organizacji pozarządowej" - to tytuł szkolenia, które organizuje Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży. Termin: 16.11.2022 r. (środa) – godz. 14.00-17.00, Domek Pastora – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży, ul. Krzywe Koło 1.
więcej


Wybieramy społecznika i inicjatywę roku 2022

Prezydent Miasta Łomża i Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłaszają konkurs "ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU" i "ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU". Już po raz szósty kapituła konkursu nagrodzi najaktywniejszych społeczników działających na rzecz środowiska lokalnego oraz wyróżni najciekawsze inicjatywy.
więcej

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Od 12 września do 2 października 2022 r. można zgłaszać swoje uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok.
więcej

Spotkanie ws. projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi 2023

W dniu 29 września 2022 r. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży – Stary Rynek 14, odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.
więcej

Fundacja Logos poszukuje wolontariuszy do udziału w projekcie

Fundacja Działań Lokalnych Logos zachęca osoby, które chcą poznać zasady wolontariatu do udziału w zadaniu „Mój pierwszy dobry uczynek”. Wolontariusze będą mogli zdobyć doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych. Natomiast osoby już posiadające doświadczenie w zakresie wolontariatu będą mogły wspierać merytorycznie NGO i PES.
więcej

Mikrodotacje dla młodych NGO

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych! Można ubiegać się o dotację w wysokości do 5000 zł. Wnioski należy składać do 15 czerwca do godziny 23:59.
więcej

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia Kulturalnego Bonar

Likwidator Stowarzyszenia Kulturalnego Bonar z siedzibą w Łomży ul. Wojska Polskiego 3, powiat łomzyński (KRS: 0000711498) podaje do publicznej wiadomości, że na mocy Uchwały nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia Członków o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania z dniem 31.03.2022 r. Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.04.2022 r. wydanym w sprawie o sygnaturze: BI.XII NS-REJ.KRS/004350/22/200.
więcej

Międzypokoleniowy dzień aktywności

foto
Stowarzyszenie Youth Human Impact zaprasza na wydarzenie integrujące młodzież i seniorów. 25 lutego w III Liceum Ogólnokształcącym przygotowało Międzypokoleniowy Dzień Aktywności „Let’s up”.
więcej


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED