Łomża

Strona główna » Rewitalizacja

Pierwsza debata na temat rewitalizacji

foto
7 marca 2023 r. w Hali Kultury odbyła się debata nt. „Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Łomży”. Było to pierwsze spotkanie dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034, w którym wzięli udział nie tylko pracownicy Urzędu Miejskiego, ale również interesariusze rewitalizacji.
więcej

Debata dotycząca stanu rewitalizacji w Łomży

W dniu 7 marca 2023 r. odbędzie się debata dotycząca opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034. Będzie to spotkanie robocze, na które zaproszeni zostali przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego, miejskich instytucji kultury oraz instytucji, które brały aktywny udział w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża.
więcej

Łomża z umową na opracowanie Programu Rewitalizacji

Rozpoczęły się działania dążące do stworzenia programu rewitalizacji Miasta Łomża. We wtorek 7 lutego 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łomża a konsorcjum PROJEKTY MIEJSKIE Andrzej Brzozowy oraz PROJEKTY MIEJSKIE + Rajmund Ryś, której przedmiotem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED