Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski » Weryfikacja pomysłów, czyli co sprawdzają wydziały merytoryczne

Weryfikacja formalna i merytoryczna

Zgłoszone przez mieszkańców zadania zostaną zweryfikowane od strony formalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży.
Następnie wydziały/jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego dokonają analizy zadań pod kątem merytorycznym w zakresie, m.in.:
- szacunkowego kosztu;
- kosztów utrzymania;
- lokalizacji, własności;
- zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz braku sprzeczności z planami inwestycyjnymi Miasta;
- zgodności z planami, strategiami, politykami i programami przyjętymi przez Miasto;
- obiektywnej możliwości realizacji, w tym pod względem zrealizowania zadania w danym roku budżetowym;
- uwzględnienia zasad uniwersalnego projektowania, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami.

Na tej podstawie Rada Budżetu Obywatelskiego sporządzi listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie. To mieszkańcy zdecydują, które zadania zostaną zrealizowane. Termin głosowania wyznaczony został w Haromonogramie Budżetu Obywatelskiego (zajrzyj do zakładki Harmonogram).

2023-04-21 13:19 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED