Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wydłużenie terminu do 6.06.2024

W związku ze zmianą Załącznika nr 1 nabór wniosku o dotację z budżetu Miasta Łomża z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostaje przedłużony do dnia 06.06.2024 r. Zmiana dotyczy daty rozpoczęcia postępowania zakupowego na realizację zadania, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 24 lipca 2024 r. Poprawiono zapis w Załączniku nr 1 pkt VII. Oświadczenie Wnioskodawcy: pkt 2) Oświadczam, że rozpoczęcie postępowania zakupowego nastąpi najpóźniej do dnia 24 lipca 2024 r.
więcej

Ogłoszenie o naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z § 4 uchwały nr 730/LXXXIV/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Łomża, wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Wstępną Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasto Łomża ogłasza nabór wniosku o dotację z budżetu Miasta Łomża z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED