Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013 » Drogi

Nowe ulice, skrzyżowania, chodniki...

Od 8 kwietnia br., w ramach inwestycji pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży” rozpocznie się przebudowa Alei Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicami Poznańską i Szosą do Mężenina. Inwestycja ta jest realizowana przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Utrudnienia w ruchu na tym odcinku potrwają do 30 października 2011 r.
więcej

Ruszają roboty drogowe

foto
Wczoraj rozpoczęły się prace przygotowawcze planowanego w ramach projektu unijnego pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży” remontu Alei Legionów na odcinku od ulicy Poznańskiej do granic administracyjnych miasta. W przyszłym tygodniu pełną parą ruszą roboty rozbiórkowe nawierzchni tej jezdni. Wiąże się to z wprowadzeniem ruchu wahadłowego na tym odcinku Alei Legionów i wprowadzeniem ograniczenia prędkości. W ramach prowadzonych prac wyremontowana zostanie istniejąca nawierzchnia jezdni, która w miejscach tego wymagających zostanie poszerzona oraz wybudowane zostanie oświetlenie oraz chodniki i ścieżki rowerowe z betonowej kostki brukowej.
więcej

Nadzieja nie tylko dla kierowców

foto
Na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku rozpoczęła się największa w ostatnich latach inwestycja drogowa w naszym mieście pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży”. Obejmuje ona przebudowę ulicy Piłsudskiego (od ul. Spokojnej do Szosy Zambrowskiej), Spokojnej (wraz z budową jej przedłużenia do Al. Legionów), Alei Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta) wraz z modernizacją skrzyżowań na tych ulicach, w tym Ronda Solidarności. Przedsięwzięcie warte prawie 38 mln zł realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży. Obecnie, ze względu na okres zimowy, roboty związane z tą inwestycją są wstrzymane.
więcej

Ruszają prace na ul. Piłsudskiego i Spokojnej

skrzyżowanie remontowanych ulic
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego, które wygrało przetarg na realizację zadania pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży”, poinformowało o planowanym w ostatnich dniach czerwca rozpoczęciu prac związanych z tą inwestycją. W pierwszej kolejności ruszą roboty drogowe na ul. Spokojnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ok. 40 m za skrzyżowaniem z ul. Fabryczną, a także na ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Spokojnej do Towarowej. W momencie rozpoczęcia inwestycji ruch na tych odcinkach będzie odbywał się przy połówkowym zamknięciu jezdni z zachowaniem ruchu tylko w jednym kierunku.
więcej

Będzie jeździło się lepiej

Rondo Solidarności zostanie przebudowane na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w drugiej połowie przyszłego roku
Na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w naszym mieście. Przy wsparciu funduszami unijnymi rusza realizacja zadania pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży”, które obejmuje przebudowę ulicy Piłsudskiego (od ul. Spokojnej do Szosy Zambrowskiej), Spokojnej (wraz z budową jej przedłużenia do Al. Legionów), Alei Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta) wraz z modernizacją skrzyżowań na tych ulicach, w tym Ronda Solidarności. Inwestycję wykona konsorcjum trzech firm, na czele którego stanęło łomżyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego.
więcej

Nowe, lepsze drogi i autobusy

foto
W siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Prezydent Miasta Łomża Jerzy Brzeziński, jego zastępca Marcin Sroczyński oraz Skarbnik Miasta Jadwiga Kozłowska podpisali umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dwóch ważnych dla Miasta Łomża przedsięwzięć: „Rozbudowę i modernizację miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic” oraz „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego, Al. Legionów i ul. Spokojna”. Obie inwestycji będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Szacowana wartość tych projektów wynosi prawie 82 miliony złotych, z czego unijne dofinansowanie będzie na poziomie około 46 mln zł.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED