Raport z zebranych opinii w sprawie nadania nazw ulicom

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Raport z zebranych opinii w sprawie nadania nazw ulicom

Celem akcji konsultacyjnej było zebranie opinii mieszkańców dotyczącej nadania nazw ulicom, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 24009 o pow. 0,2271 ha oraz nr 24012 o pow. 0,2525 ha, stan prawny w KW LM1L/00081814/0, stanowiącym własność Miasta Łomża, położonym w rejonie ulic Polnej, Wesołej i Waleriana Łukasińskiego, na terenie Osiedla nr 2.

Zbieranie opinii mieszkańców trwało od 17.03.2021 r. do 31.03.2021 r. i było poprzedzone krótką akcją informacyjną polegającą na zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej www.lomza.pl. Badanie opinii mieszkańców odbyło się z wykorzystaniem formularza ankietowego opatrzonego pieczątką Urzędu Miejskiego, który był wyłożony w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży (parter przy głównym wejściu do budynku). Mieszkańcy mieli możliwość wyboru nazw ulic poprzez postawienie znaku „x” przy odpowiedniej propozycji. Wypełnioną ankietę należało wrzucić do urny ustawionej przy Punkcie Obsługi Mieszkańców. Ankieta zawierała kilka pytań i trzy propozycje nazw dla każdej ulicy: Bajkowa, Baśniowa, Sympatyczna oraz Krokusowa, Trawiasta i Zbożowa. Ponadto mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojej opinii w sondzie, która była dostępna na stronie internetowej www.lomza.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, tel. 86 215 68 20.

W badaniu ankietowym udział wzięło 15 osób. Mieszkańcy głosowali następująco: „ul. Bajkowa” - 3 osoby, „ul. Baśniowa” – 4 osoby, „ul. Sympatyczna” - 8 osób „ul. Krokusowa” – 8 osób, „ul. Trawiasta” – 6 osób, „ul. Zbożowa” – 1 osoba. Wszystkie głosy uznano za ważne.

W sondzie internetowej oddano 121 głosy dla nazwy ulicy stanowiącej działkę nr 24009, które rozłożyły się następująco: „ul. Bajkowa” - 44 głosy, „ul. Baśniowa” – 33 głosy, „ul. Sympatyczna” - 42 głosy. Natomiast dla nazwy ulicy stanowiącej działki nr 24012: „ul. Krokusowa” – 52 głosy, „ul. Trawiasta” – 34 głosy, „ul. Zbożowa” – 33 głosy. Dwa głosy uznano za nieważne.

Po zsumowaniu wyników głosowania dla ulicy stanowiącej działkę nr 24009 została wybrana nazwa „ul. Sympatyczna”, która otrzymała 50 głosów („ul. Bajkowa” - 47 głosy, „ul. Baśniowa” - 37 głosy). Natomiast dla ulicy stanowiącej działkę nr 24012 wybrano nazwę „ul. Krokusowa” z liczbą 60 głosów („ul. Trawiasta” – 40 głosy, „ul. Zbożowa” – 34 głosy).

W związku z niewielką liczbą oddanych głosów w formie papierowej, Prezydent Miasta Łomża na czas epidemii odstępuje od powyższej formy konsultacji w sprawie nadawania nazw ulic.

Sporządziła: Martyna Szabłowska

2021-04-12 13:42 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED