Ruszają konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Ruszają konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 110), na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551) informujemy o rozpoczęciu z dniem 10 listopada 2021 r. konsultacji społecznych dot. projektu dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej.

Z treścią dokumentu można zapoznać się również od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, ul. Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Uwagi i wnioski do projektu można składać do dnia 3 grudnia 2021 r:
- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: zielonytransport@um.lomza.pl,
- drogą korespondencyjną na adres: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, ul. Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,
- bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, ul. Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu upływa w dniu 03 grudnia 2021 r.

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostanie ujęte w ostatecznej wersji dokumentu.

2021-11-10 10:00 Opublikował: Bogdan Pliszewski
Tematy pokrewne (tagi): zielonytransport,

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED