Konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dot. opracowania Analizy kosztów i korzyści - autobusy zeroemisyjne

Od 10 listopada do 3 grudnia mieszkańcy Łomży będą mogli w formie pisemnej wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do treści Analizy kosztów i korzyści (AKK) związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej. Dzięki udziałowi w konsultacjach społecznych mieszkańcy będą mieli wpływ na kształtowanie polityki transportowej Miasta Łomży.

Harmonogram procesu konsultacji:
Akcja informacyjna: 25 października - 9 listopada 2021 r. 
Konsultacje społeczne: 10 listopada – 3 grudnia 2021 r.
Raport z konsultacji społecznych: do 6 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie o  konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej:  www.lomza.pl  (załącznik pod   artykułem),   w   Biuletynie   Informacji   Publicznej   oraz   na   tablicy   ogłoszeń   Urzędu   Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14.

Odpowiedzialnymi za nadzór nad opracowaniem AKK są: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( tel. 86 215 67 84) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o. o  (tel. 86 216 03 34). 

Informacje   o   konsultacjach   w   sprawie   AKK:   Wydział   Inwestycji,   Rozwoju   i   Funduszy   Zewnętrznych,  Urząd Miejski w Łomży, e-mail: zielonytransport@um.lomza.pl

2021-10-25 11:04 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED