Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Od 22 lutego do 29 marca 2022 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030. Dokument wskazuje cele strategiczne i kierunki rozwoju, w jakich powinno zmierzać miasto, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia. Liczymy, że projekt nowej Strategii będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego Miasta, a w kolejnej perspektywie funduszy europejskich zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:
- mieszkańcy Miasta Łomża,
- gminy sąsiednie  i ich związki,
- lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy,
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.

Harmonogram procesu konsultacji:

  • Akcja informacyjna: 8 luty 2022 r.- 21 luty 2022 r.
  • Konsultacje społeczne: 22 luty 2022 r. – 29 marzec 2022 r.:
    • - pisemne zgłaszanie uwag do projektu Strategii,
    • - ustne zgłaszanie uwag do projektu Strategii podczas spotkań on-line w terminach: 25.02.2022 r., 01.03.2022 r., 16.03.2022 r., 23.03.2022 r. w godz. 16.30-18.30,
    • - ustne zgłaszanie uwag do projektu Strategii podczas dyżurów telefonicznych pod nr tel. 697 108 880 w dniach: 25.02.2022 r., 01.03.2022 r., 16.03.2022 r., 23.03.2022 r. w godz. 13.00-16.00.
  • Raport z konsultacji społecznych: do 4 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej: www.lomza.pl (załącznik pod artykułem), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14.

Odpowiedzialnym za nadzór nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 jest Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży.

Zarządzenie Nr 29/22 z dnia 8 lutego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 (kliknij).

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

2022-02-08 13:06 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED