Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Przedstawiamy projekt Strategii Miasta Łomża do roku 2030, wskazujący cele strategiczne i kierunki rozwoju, w jakich powinno zmierzać miasto, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia. Mamy nadzieję, że projekt nowej Strategii będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego Miasta, a w kolejnej perspektywie funduszy europejskich zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 wraz z formularzem zgłaszania opinii dostępny jest: na stronie www.lomza.pl oraz na BIP. Z treścią dokumentu można zapoznać się również od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

 

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:
- mieszkańcy Miasta Łomża,
- gminy sąsiednie  i ich związki,
- lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy,
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji nad rozwojem naszego Miasta i zgłaszania opinii, uwag i wniosków w  terminie  od 22 lutego 2022 roku do 29 marca 2022 roku, poprzez:

®     złożenie wypełnionego formularza pisemnie/osobiście do Urzędu Miasta w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110;

®     przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres mailowy: a.walczyk@um.lomza.pl

®     zdalnie podczas spotkań zdalnych w terminach:

-        25 luty 2022 r. w godz. 16:30-18:30 pod linkiem: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

-        1 marca 2022 r. w godz. 16:30-18:30 pod linkiem: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

-        16 marca 2022 r. w godz. 16:30-18:30 pod linkiem: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

-        23 marca 2022 r. w godz. 16:30-18:30 pod linkiem:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

®     ustnie podczas rozmowy telefonicznej pod numerem 697 108 880 w terminach:

-        25 luty 2022 r. w godz. 13:00-16:00,

-        1 marca 2022 r. w godz. 13:00-16:00,

-        16 marca 2022 r. w godz. 13:00-16:00,

-        23 marca 2022 r. w godz. 13:00-16:00.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

 

 

tekst: Anna Walczyk

2022-02-22 09:01 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED