Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Niniejszy raport dotyczy przedstawienia przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030, które odbywały się w terminie od 22 lutego do 29 marca 2022 roku. Przedmiotowe konsultacje społeczne były poprzedzone akcją informacyjną, która trwała od 8 lutego do 21 lutego 2022 roku.

Akcja informacyjna oraz ogłoszenie o konsultacjach społecznych opublikowane było w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta www.lomza.pl – na głównej stronie oraz w zakładce konsultacje społeczne oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.  Ogłoszenie informacyjne o konsultacjach widniało również na profilu facebookowym Miasta Łomża oraz
w mediach lokalnych.

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 skierowane były do:

 • mieszkańców Miasta Łomża,
 • gmin sąsiednich i ich związków,
 • lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formach:
a)    pisemnych:
wszyscy upoważnieni do konsultacji mogli nadsyłać/dostarczać wnioski i uwagi do  projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2022 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 08.02.2022r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030:

 • pocztą/ osobiście na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110,
 • w formie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres mailowy: a.walczyk@um.lomza.pl.

b) spotkań zdalnych na Teams w terminach:

 • 25 luty 2022 r. w godz. 16.30-18.30,
 • 01 marca 2022 r w godz 16.30-18.30,
 • 16 marca 2022 r. w godz. 16.30-18.30,
 • 23 marca 2022 r. w godz. 16.30-18.30.

c) rozmów telefonicznych pod nr tel. 697 108 880 w terminach:

 • 25 luty 2022 r. w godz. 13.00-16.00,
 • 01 marca 2022 r w godz. 13.00-16.00,
 • 16 marca 2022 r. w godz. 13.00-16.00,
 • 23 marca 2022 r. w godz. 13.00-16.00.

W konsultacjach wzięło udział 19 osób. Z dyżuru telefonicznego nikt nie skorzystał. W trakcie konsultacji do projektu Strategii zgłoszonych zostało ogółem 59 postulatów w postaci wniosków i uwag, które następnie zostały poddane analizie pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Strategii.

Poniżej publikujemy Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030.
Raport dostępny jest również w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.


tekst: Anna Walczyk

Załączniki

 1. Raport z konsultacji
2022-04-04 13:19 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED