Konsultacje dotyczące "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030"

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczące "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030"

Prezydent Łomży zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030”. W dokumencie zawarte zostaną najważniejsze cele i działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących w naszym mieście. Projekt dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” w wersji papierowej będzie udostępniony osobom zainteresowanym w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 B /na parterze/ oraz na stronach internetowych: http://mopslomza.pl/ i http://www.lomza.pl/.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz łomżan. Konsultacje będą trwały od 29  kwietnia  do 13 maja  2022 r. Uwagi i propozycje zapisów można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać:
•  drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie na adres: poczta@mopslomza.pl
•  bezpośrednio poprzez przekazanie wypełnionego formularza konsultacyjnego w sekretariacie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 B,    
•  poprzez kontakt telefoniczny we wtorki (29  kwietnia do 13 maja  2022 r.) w godzinach 10:00-14:00  tel. 86 2164260 wew. 31 lub 44.
W przypadku potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnościami podczas konsultacji, prosimy o wcześniejsze przekazanie takiej informacji telefonicznie w MOPS tel. 86 2164260 wew. 31 lub 44.
Osoby do kontaktu:
Anna Fabin  - zastępca dyrektora,
Wanda Tchórzewska  - starszy specjalista pracy socjalnej.

2022-04-28 13:58 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED