Nabór wystawców na Jarmark Śniadaniowy Zasmakuj w Łomży

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Fundusze norweskie i EOG » Rozwój Lokalny - etap III

Nabór wystawców na Jarmark Śniadaniowy Zasmakuj w Łomży

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów władze Łomży zdecydowały o poszerzeniu oferty tradycyjnych Jarmarków Zasmakuj w Łomży o propozycję śniadaniową. Do udziału w Jarmarkach Śniadaniowych serdecznie zapraszamy przedstawicieli szeroko pojętej gastronomii oraz producentów produktów spożywczych, a także zachęcamy wystawców oferujących produkty rzemieślnicze lub rękodzieło. Wydarzenie ma na celu danie mieszkańcom możliwości skosztowania różnych specjałów kulinarnych, zarówno regionalnych, potraw autorskich, jak i dań z całej Polski oraz wspólnego celebrowania niedzielnych posiłków w piknikowej atmosferze.

Jarmarki Śniadaniowe odbędą się dniach 16 lipca i 13 sierpnia na Starym Rynku w Łomży. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 86 2162463 lub mailowo: m.sawicka@um.lomza.pl.
Urząd Miejski jako organizator zapewnia wystawcom miejsce na płycie Starego Rynku, podłączenie do prądu i dostęp do sanitariatów, a klientom delektującym się lokalnymi i regionalnymi smakami namiot wraz z ławami i stołami.
Udział wystawców w Jarmarku jest bezpłatny.

Wydarzenia organizowane są wspólnie z Gminą Piątnica w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Registration of exhibitors for the Breakfast Fair 'Taste in Lomza'

To meet the expectations of their customers, the authorities of Lomza have decided to extend the offer of the traditional 'Zasmakuj w Łomży' (eng. Taste in Lomza) Fairs to include a breakfast offer. We would like to invite representatives of the broadly defined gastronomy and food producers to take part in the Breakfast Fair, and we also encourage exhibitors offering craft or handmade products. The event is designed to give residents the opportunity to taste a variety of culinary specialities, both regional, home-made dishes and cuisine from all over Poland, and to celebrate together their Sunday meals in a picnic atmosphere.

The Breakfast Fairs will take place on the 16th of July and the 13th of August at the Old Market Square in Lomza. Applications are accepted by phone: 86 2162463 or by email: m.sawicka@um.lomza.pl.

The City Hall, as the organiser, will provide the exhibitors with a place on the Old Market square, power and access to sanitary facilities, and for the customers enjoying local and regional flavours there will be a tent with benches and tables.

Exhibitors' participation in the Fair is free of charge.

The event is organised in cooperation with the Municipality of Piątnica as part of the project named ‘Lomza - the City where I Live and Work’, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

2023-06-28 13:39 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED