Śniadaniowy jarmark na Starym Rynku

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Fundusze norweskie i EOG » Rozwój Lokalny - etap III

Śniadaniowy jarmark na Starym Rynku

Już w najbliższą niedzielę 13 sierpnia 2023 r., na Starym Rynku w Łomży odbędzie się Jarmark Śniadaniowy „Zasmakuj w Łomży”. Stoiskom z żywnością tradycyjną i regionalną oraz wyrobami rękodzieła artystycznego towarzyszyć będą darmowe trampoliny dla dzieci. Niedzielne biesiadowanie potrwa od godz. 9:00 do 15:00.

Urząd Miejski jako organizator zapewnia wystawcom miejsce na płycie Starego Rynku, podłączenie do prądu i dostęp do sanitariatów, a klientom delektującym się lokalnymi i regionalnymi smakami namiot wraz z ławami i stołami. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 86 2162463 lub mailowo: m.sawicka@um.lomza.pl. Udział wystawców w Jarmarku jest bezpłatny.

Wydarzenie organizowane jest wspólnie z Gminą Piątnica w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Breakfast Fair at the Old Market Square

This Sunday, 13th of August, 2023, the 'Zasmakuj w Łomży' [en. Taste in Lomza] Breakfast Fair will take place at the Old Market Square in Lomza. Stands with traditional and regional food and handicrafts will be accompanied by free trampolines for children. The Sunday feast will begin at 9 a.m. and end at 3 p.m.

The City Hall, as the organiser, will provide the exhibitors with a place on the Old Market Square, power connection and access to sanitary facilities, and for the customers enjoying local and regional flavours there will be a tent with benches and tables. Exhibitors interested in participating in the event can apply by phone: 86 2162463 or email: m.sawicka@um.lomza.pl. Exhibitors' participation in the Fair is free of charge.

The event is organised in cooperation with the Municipality of Piątnica as part of the project named ‘Lomza - the City where I Live and Work’, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

2023-08-08 13:41 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED