Ułatwienia w komunikowaniu się z Urzędem dla osób słabosłyszących i głuchych

Strona główna » Informacje praktyczne » Osoby niepełnosprawne

Ułatwienia w komunikowaniu się z Urzędem dla osób słabosłyszących i głuchych

Z dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) na podstawie której osoba słabo słysząca oraz głucha ma prawo do:

1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej
Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby słabo słyszącej lub głuchej, zwanej osobą uprawnioną, przez osobę przybraną. Osobą przybraną może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowomigowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej – ratusz@um.lomza.pl - na ten adres osoba uprawniona może przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp.
  • na stronie http://um.lomza.pl/ksiazkatel.php?id=1  udostępnione są telefony i adresy e-mail do wszystkich Wydziałów oraz pracowników Urzędu.
  • w Urzędzie Miejskim w Łomży wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na witrynach http://www.um.lomza.pl oraz http://www.lomza.pl/bip/.
  • przesyłanie faksów – nr faksu: 86 216 45 56


3. skorzystania z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika
Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Łomży może skorzystać na wniosek z pomocy tłumacza języka migowego.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie:

  • pisemnie (wniosek do pobrania tutaj) i wypełniony wniosek należy złożyć do Punktu Informacji Mieszkańców w holu głównym Urzędu albo przesłać na numer faksu: 86 216 45 56 albo przesłać na adres mailowy: ratusz@um.lomza.pl.
  • telefonicznie przez osobę trzecią - na numery tel. 86 215 67 36 lub 86 215 67 37
  • osobiście w  Punkcie Informacji Mieszkańców w holu głównym Urzędu

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).

4. skorzystania z tłumacza języka migowego on-line
Każda osoba niesłysząca lub niedosłysząca może skorzystać przy załatwianiu spraw urzędowych z Tłumacza Migam on-line https://tlumacz.migam.org/miasto_lomza.

Tłumacz Migam on-line zapewnia możliwość swobodnego komunikowania się z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi. W ten sposób następuje bezpośredni kontakt on-line z tłumaczem języka migowego, który w czasie rzeczywistym, odczytując "miganie" klienta zarejestrowane przez kamerę, przekazuje telefonicznie sprawę klienta pracownikowi.

Załączniki

  1. WNIOSEK
2012-05-29 09:59 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED