Konkurs na projekt i wykonanie muralu "Łomża dawniej i dziś"

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski

Konkurs na projekt i wykonanie muralu "Łomża dawniej i dziś"

  • Konkurs na projekt i wykonanie muralu ściana budynku, na której ma być wykonany nowy mural
Prezydent Łomży ogłosił konkurs na projekt i wykonanie muralu na ścianie zewnętrznej budynku zlokalizowanego przy ul. Senatorskiej 13 w Łomży. Tematyka wielkoformatowego malowidła powinna nawiązywać do historycznej lokacji Łomży w 1418 r. oraz siedziby książąt mazowieckich, a później dworu królewskiego w połączeniu ze współczesnym wizerunkiem Łomży. Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać do 15 września br. w Urzędzie Miejskim, zaś realizacja zwycięskiego projektu powinna nastąpić do końca listopada br. Zwycięzca otrzyma na ten cel honorarium w wysokości 40 tys. zł.

- Malowidła ścienne wpisują się w krajobraz naszego miasta doskonale upiększając jego przestrzeń. W Łomży jest już kilkanaście tego typu prac, które cieszą się uznaniem mieszkańców i przyjezdnych – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski przypominając, że podobny konkurs był ogłoszony przed dwoma laty, a największe uznanie zyskał wówczas projekt  pt. „Duch miasta” autorstwa studenta Jakuba Brodzika, pracownika firmy „Wallart”.

Mural "Łomża dawniej i dziś" to projekt, który zyskał uznanie mieszkańców w ramach zadań osiedlowych Budżetu Obywatelskiego. Ma on przedstawiać historyczną scenę i jednocześnie stać się wizytówką miasta, oddającą jego charakter i wyjątkowość. Kompozycję malowidła należy wpisać w kontekst architektoniczny ściany budynku z wykorzystaniem istniejących elementów architektury, a kolorystykę należy dostosować do okolicznych zabudowań. Obraz nie powinien wyrażać treści politycznych, rasistowskich, szowinistycznych, nawołujących do nienawiści.

Ściana na której wykonana zostanie praca znajduje się przy ul. Senatorskiej 13 w Łomży. Jej całkowita powierzchnia to 241,84 m2. Składa się ona z 2 połączonych ze sobą części:
- część pierwsza o powierzchni 108,87 m2 (wymiar: 23,98 m szerokość x 4,54 m wysokość)
- część druga o powierzchni 132,97 m2 (wymiar 21,60 m szerokość x 4,51 m (w najniższym punkcie ściany) / 7,60 m (w najwyższym punkcie ściany)). 
Mural powinien być wykonany w sposób trwały, farbami na bazie akrylu lub innych profesjonalnych materiałów elewacyjnych. Od wykonawcy oczekuje się udzielenia 5-letniej gwarancji na trwałość wykonanej pracy.

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia wraz z pracą konkursową swojego CV oraz portfolio. Zgłoszenie powinno zawierać plik z projektem na nośniku cyfrowym wraz z wydrukiem A4 lub A3, wizualizację muralu na ścianie, opis materiałów koniecznych do wykonania muralu. Ponadto projekt ma zostać dostarczony pod postacią pliku elektronicznego, zapisanego na nośniku CD-R/DVD, w formacie PDF lub JPG 300 DPI. Do każdego projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu, oświadczenie uczestnika oraz Klauzulę o ochronie danych osobowych. Nośnik z projektem i wizualizacją należy przekazać wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie. Kopertę i nośnik trzeba podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika bądź podmiotu zgłaszającego. Prace można składać do 15 września 2023 r. do godz. 15:30 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży lub pocztą na adres: Urząd Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników planowane jest do 2 października, zaś realizacja zwycięskiej pracy powinna się zakończyć do 30 listopada 2023 r.

Więcej szczegółów dostępnych jest w regulaminie konkursu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

2023-08-23 08:40 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED