Konsultacje Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Łomży 2023-2030

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Konsultacje Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Łomży 2023-2030

Od 29 września do 19 października 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinię, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Łomży 2023-2030”.

Obowiązek opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Art. 9 ust. 1 pkt 1a). Plan Transportowy to ważny dokument dla realizacji przez Miasto Łomża polityki zrównoważonego transportu. Na podstawie przeprowadzonych analiz obejmujących aspekty społeczne, infrastrukturalne, ekonomiczne i środowiskowe zaproponowano działania jakie należy podjąć, aby realizować politykę transportową odpowiadającą bieżącym i przyszłym potrzebom.  
W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:
-    mieszkańcy Miasta Łomża,
-    lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy,

Harmonogram procesu konsultacji:
Akcja informacyjna: 15 września 2023 r.- 28 września 2023 r.
Konsultacje społeczne: 29 września 2023 r. – 19 października 2023 r.:
-    pisemne zgłaszanie uwag do projektu Planu Transportowego,
-    otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem mieszkańców w terminie: 05.10.2023 r. w godz. 12:00-14:00
Raport z konsultacji społecznych: do 23 października 2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej: www.lomza.pl (załącznik pod artykułem), w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14.

Odpowiedzialnym za nadzór nad opracowaniem Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Łomży 2023-2030 jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy z Wydziałem lnwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

2023-09-15 14:34 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED