Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Strona główna » Informacje praktyczne » Konsultacje społeczne

Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Przedstawiamy projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Strategia ZIT została opracowana dla Partnerstwa: Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży, w skład którego wchodzą Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród, Gmina Piątnica tworzące Związek ZIT na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 23 grudnia 2022 r. Dokument przedstawia cele strategiczne, kierunki działań oraz przedsięwzięcia. Każde z nich stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w ramach przeprowadzonego procesu diagnostycznego problemy stanowiące wyzwania rozwojowe MOF Miasta Łomży.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Miasta Łomży.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży wraz z formularzem zgłaszania opinii dostępny jest: na stronie www.lomza.pl oraz na BIP. 

Z treścią dokumentu można zapoznać się również od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji nad rozwojem Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży  oraz zgłaszania opinii, uwag i wniosków w  terminie  od 2 do 22 listopada 2023 roku, poprzez:

  • złożenie wypełnionego formularza pisemnie/osobiście do Urzędu Miasta w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110;
  • przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres mailowy: mof.miasta.lomzy@um.lomza.pl
  • osobiście podczas spotkania konsultacyjnego w terminie:  8 listopada 2023 r. w godz. 15:00-17:00, które odbędzie się w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

2023-11-02 08:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED