Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 25 września 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160; 125; 63 mm PE - ul. Szosa do Mężenina

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160; 125; 63 mm PE - ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 września 2020

Wiadomości

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 125 - ul. Szosa Zambrowska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 125 - ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - rejon ul. Geodetów, Kolejowa, Żabia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - rejon ul. Geodetów, Kolejowa, Żabia - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 23 września 2020

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża w związku z długotrwałą usprawiedliwioną absencją pracownika ogłasza nabór (na zastępstwo) na Podinspektora/Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża w związku z długotrwałą usprawiedliwioną absencją pracownika ogłasza nabór (na zastępstwo) na Podinspektora/Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 września 2020

Wiadomości

Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie nt przebiegu sesji

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie nt przebiegu sesji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 29 wrzesnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 29 wrzesnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 września 2020

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Informatyki UM w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Informatyki UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.8.2020 z dnia 17.09.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.8.2020 z dnia 17.09.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - zakończenie postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 września 2020

Wiadomości

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2020

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje we wrześniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 września 2020

Wiadomości

Informacja o przystąpieniu do prac nad projektem Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2026

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przystąpieniu do prac nad projektem Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2026 - [Wszystkie zmiany]

PREZES UOKIK SPRAWDZI PRAKTYKI NADAWCÓW TV

Dodanie nowej wiadomości: PREZES UOKIK SPRAWDZI PRAKTYKI NADAWCÓW TV - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Senatorska 52B (były WUS)

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Senatorska 52B (były WUS) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 września 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej - ulica Strażacka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej - ulica Strażacka - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej - ulica Pułaskiego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej - ulica Pułaskiego - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Konstytucji 3 Maja 3

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Konstytucji 3 Maja 3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 września 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - lokal mieszkalny ul. B. Prusa 21 m.5

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - lokal mieszkalny ul. B. Prusa 21 m.5 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - garaż nr 136 w budynku przy ul. Bema 9

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - garaż nr 136 w budynku przy ul. Bema 9 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 września 2020

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 września 2020

Wiadomości

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 września 2020

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Biurze ds. Budownictwa UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Biurze ds. Budownictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych ) UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych ) UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Konserwatora - Pracownika Technicznego w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Konserwatora - Pracownika Technicznego w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE - ul. Wąska.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE - ul. Wąska. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Łomża przeznaczonych do najmu w trybie przetargu nieograniczonego - Hala Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Łomża przeznaczonych do najmu w trybie przetargu nieograniczonego - Hala Kultury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 września 2020

Wiadomości

Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury - BO

Dodanie nowej wiadomości: Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury - BO - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Akademii Piłkarskiej Lider w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Akademii Piłkarskiej Lider w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63; 40 mm PE - ul. Jaworowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63; 40 mm PE - ul. Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 września 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 19

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 19 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 września 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 września 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 110 - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Akademicka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 110 - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 września 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - ul. Ciepła.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - ul. Ciepła. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 września 2020

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawę laptopów do obsługi Rady Miejskiej Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawę laptopów do obsługi Rady Miejskiej Łomży” - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu ś/c dn 125 - ul. Szosa Zambrowska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu ś/c dn 125 - ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ś/c dn 40 mm PE - ul. Kalinowa.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ś/c dn 40 mm PE - ul. Kalinowa. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 01 września 2020

Wiadomości

Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury – BO - Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury – BO - Informacja o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury - BO - Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury - BO - Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 110; 63; 40mm PE - ul. Nowogrodzka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 110; 63; 40mm PE - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 sierpnia 2020

Wiadomości

Protokół nr XXVIII/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXVIII/20 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 sierpnia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia uruchomienia punktu skupu złomu ul. Harcerska 1 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia uruchomienia punktu skupu złomu ul. Hargerska 1 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXVIII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXVIII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 sierpnia 2020

Wiadomości

Stanowisko do samospisu internetowego PSR 2020

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko do samospisu internetowego PSR 2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dziewiątka"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dziewiątka" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na:

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym- ul. Konstytucji 3 Maja 3

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym- ul. Konstytucji 3 Maja 3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 sierpnia 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 sierpnia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 19/20 z dnia 6 lipca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/20 z dnia 6 lipca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/20 z dnia 20 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/20 z dnia 20 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/20 z dnia 6 lipca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/20 z dnia 6 lipca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/20 z dnia 27 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/20 z dnia 27 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kablowej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej - ul. Akademicka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kablowej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/2020 z dnia 20 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/2020 z dnia 20 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 8/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania za II kwartał 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania za II kwartał 2020r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze przyznania dotacji UKS Łomżyczka

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze przyznania dotacji UKS Łomżyczka - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze przyznania dotacji UKS "Herkules"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze przyznania dotacji UKS "Herkules" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 sierpnia 2020

Wiadomości

Wyniki konkursu ofert na wynajem stanowisk kasowych na dworcu w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży biletów i informacji dla podróżnych

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konkursu ofert na wynajem stanowisk kasowych na dworcu w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży biletów i informacji dla podróżnych - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63; 40mm PE - ul. Fr. Skowronka i Strzelców Kurpiowskich

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63; 40mm PE - ul. Fr. Skowronka i Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 90 mm PE - ul. Piaski

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 90 mm PE - ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63 mm PE - ul. Wesoła

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63 mm PE - ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63; 40mm PE - ul. Włókiennicza i ul. Kaszmirowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63; 40mm PE - ul. Włókiennicza i ul. Kaszmirowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 sierpnia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania - budowa drogi

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania - budowa drogi - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komsiji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komsiji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 1 - ul. Księcia Janusza I 19

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 1 - ul. Księcia Janusza I 19 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 25 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 25 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie nt przebiegu sesji

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie nt przebiegu sesji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Łomży w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Łomży w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 110 ul. Pileckiego i ul. Akademicka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 110 ul. Pileckiego i ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 sierpnia 2020

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w sierpniu 2020

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w sierpniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian