Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Abramowska Anetta
2 Aldona Zientalska Administrator
3 Andrzej Zajkowski Naczelnik
4 Anna Rzędarska Naczelnik
5 Armista Anna Kierownik
6 Babiel Józef podinspektor
7 Bacławski Bogdan
8 Bagińska - Rogowska Bożena
9 Barwińska Wioletta Referent
10 Bączek Marcin
11 Biała Anna Inspektor
12 Biedrzycka Justyna pedagog
13 Bigiej Anna Inspektor
14 Borawska Maria Inspektor
15 Boryszewski Dariusz Inspektor
16 Bożena Przybyłowska Naczelnik
17 Brzozowska Maria Referent
18 Buczkowski Adam psycholog
19 Budziszewski Adam Nadzór nad str. internetową
20 Bukowska Anna Inspektor
21 Chętnik Aneta Inspektor
22 Chojnowska Krystyna
23 Chojnowski Mirosław
24 Chojnowski Wojciech
25 Cwalina Waldemar
26 Cybula Zbigniew
27 Czech Łukasz Inspektor
28 Daniluk Grzegorz podinspektor
29 Dardziński Wojciech
30 Dąbkowski Paweł
31 Dmochowski Arkadiusz Inspektor MCZK
32 Dobrzycka Teresa Jolanta Inspektor
33 Dubowik Małgorzata Główny specjalista
34 Dziekoński Tadeusz dyżurny MCZK
35 Dzwonkowski Piotr dyżurny MCZK
36 Edyta Woźniak Inspektor
37 Gawroński Grzegorz
38 Gawrych Zbigniew
39 Gełgut Monika
40 Godlewski Paweł Inspektor
41 Gołaszewska Maria inspektor
42 Grażyna Klimek Inspektor
43 Grażyna Kowalewska Dyrektor
44 Grażyna Makuszewska Naczelnik
45 Grygo Ewa Kierownik
46 Gwizdon Grzegorz
47 Jabłecki Adrian
48 Jabłonowska Mariola Inspektor
49 Jabłonowski Sławomir Inspektor
50 Jagielak - Dardzińska Beata
51 Jakubowski Wojciech informatyk
52 Jankiewicz Izabela Inspektor
53 Jarnicki Grzegorz
54 Jarząbek Małgorzata
55 Józef Subda
56 Kaczyńska Dorota
57 Karwowska Anna Inspektor
58 Karwowska Danuta kadry
59 Karwowski Andrzej Naczelnik
60 Kawalec Elżbieta pełnomocnik
61 Kodzis Piotr informatyk
62 Kondraciuk Andrzej
63 Konserwator strony Konserwator strony
64 Kossakowski Janusz Nauczyciel
65 Kozłowska Janina
66 Krajewski Tomasz
67 Krystowska Beata Inspektor
68 Krystyna Sobocińska Dyrektor
69 Krzewska Beata Inspektor
70 Krzysztof Domalewski Wicedyrektor
71 Kuczewska Emilia pomoc administracyjna
72 Kułaga Małgorzata specjalista pracy socjalnej
73 Kuśnierkiewicz Paulina Podinspektor
74 Kwiatkowska Iwona
75 Laskowska Anna moderator
76 Lipiński Jerzy Naczelnik
77 Lipska Magdalena
78 Lutostańska Sylwia doradca zawodowy
79 Łepkowska - Gołaś Alicja
80 Łepkowska - Gołaś Alicja
81 Łukasz Morawski informatyk UM
82 Maciejewski Adam Kierownik COM
83 Macko Marta Audytor wewnetrzny
84 Majewski Bogdan Inspektor
85 Małachowska Tamara Przewodniczący
86 Małachowski Michał Naczelnik
87 Marek Maliszewski
88 Marta Zakrzewska konsultant ds. UE
89 Matkowski Waldemar Naczelnik
90 Matyjaszczyk Włodzimierz inspektor
91 Mężeńska Dorota
92 Mikołajewska Maria Dyrektor
93 Milczarski Marcin
94 Milewski Wojciech
95 Monika Tomaszewska Inspektor
96 Mrugacz Magdalena Inspektor
97 Mścichowska Katarzyna
98 Muczyńska Marta inspektor
99 Nowakowska Ewa Inspektor
100 Nowakowski Janusz
101 Osowiecki Marek
102 Penza Joanna
103 Pesta-Chojnowska Izabela podinspektor
104 Pietrzykowska Jolanta Dyrektor
105 Pijanowska Agnieszka
106 Piwowarski Paweł Zastępca Dyrektora
107 Pliszewska Joanna Inspektor
108 Pliszewski Bogdan naczelnik
109 Plona Jacek inspektor
110 Podobalska Paulina
111 Pylińska Jadwiga Grażyna Audytor Wewnętrzny
112 Rańczuch Zbigniew dyżurny MCZK
113 Rejmer Agnieszka
114 Roszkowska Grażyna Naczelnik
115 Sajkowicz Bożena pomoc administracyjna
116 Samluk Leszek nauczyciel
117 Sawicka Mariola konsultant ds. UE
118 Sawko Marcin inspektor
119 Sejmej Marek specjalista
120 Serafin Sławomir Inspektor
121 Skrodzki Janusz Inspektor
122 Sławomir Dębek nauczyciel
123 Sobocińska Anna Główny specjalista
124 Stalewski Krzysztof Inspektor
125 Staniurski Tomasz podinspektor
126 Stefan Iwaniecki Komendant
127 Stpiczyńska Lucyna nauczyciel
128 Sulkowski Jarosław
129 Szczyglewska Anna
130 Szenk Marek
131 Szymański Adam Podinspektor
132 Śleszyńska Dorota Kierownik
133 Śliwecki Dariusz Wychowawca
134 Turkowski Marcin inspektor
135 Wachowski Grzegorz
136 Waldemar Borusiewicz
137 Wanke Michał
138 Wierciszewska Marta
139 Wiesława Czartoryska
140 Wiktorzak Aneta Nauczyciel
141 Witkowski Henryk
142 Wojciechowski Łukasz
143 Wróblewski Krzysztof Kierownik Biura
144 Zabadała Stanisław Inspektor
145 Zaczek Monika
146 Zaleski Michał Inspektor BHP
147 Zalewski Artur dużurny MCZK
148 Zalewski Józef Dyrektor
149 Zawiśniewska Jadwiga Inspektor
150 Zuzga Anna instruktor d/s promocji
151 Żelachowska Anna Inspektor