Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110 kV - ul. Meblowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

         Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.293 ze zmianami) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-080 Białystok, w dniu 12.01.2021r. została wydana decyzja Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110 kV relacji GPZ Łomża 1 – GPZ Łomża 2 wraz z towarzyszącą jej kanalizacją światłowodową, na terenie obejmującym części działek nr: 31331, 30338/1, 30306/44 położonym przy ul. Meblowej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji - kontakt z urzędnikami Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 338 możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156813), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 sty 2021 10:00
  • Data opublikowania: wtorek, 12 sty 2021 10:02