Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

INFORMACJA

Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

INFORMACJA
Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie
powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych
na dzień 25 maja 2014 r.
z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
w związku z § 4 ust. 1 pkt 5 regulaminu okręgowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych,
rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. poz. 133) podaje się do publicznej wiadomości
informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:
I. SKŁAD OSOBOWY
1. Rafał MALARSKI - sędzia Sądu Najwyższego
Komisarz Wyborczy w Olsztynie – Przewodniczący Komisji
2. Zofia Maria RUTKOWSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Waldemar Jan PAŁKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. Jolanta Barbara BIERNAT-KALINOWSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Członek Komisji
5. Anna Małgorzata GÓRCZYŃSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Członek Komisji
6. Tomasz Andrzej MADEJ - sędzia Sądu Rejonowego w Mrągowie – Członek Komisji
7. Iwona Katarzyna LITWIŃSKA-PALACZ- sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie – Członek Komisji
8. Bogdan Kazimierz ROST - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie w stanie spoczynku – Członek Komisji
Dorota BIAŁOWĄS – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie – Sekretarz KomisjiINFORMACJA
Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie
powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych
na dzień 25 maja 2014 r.
z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
w związku z § 4 ust. 1 pkt 5 regulaminu okręgowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych,
rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. poz. 133) podaje się do publicznej wiadomości
informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:
I. SKŁAD OSOBOWY
1. Rafał MALARSKI - sędzia Sądu Najwyższego
Komisarz Wyborczy w Olsztynie – Przewodniczący Komisji
2. Zofia Maria RUTKOWSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Waldemar Jan PAŁKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. Jolanta Barbara BIERNAT-KALINOWSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Członek Komisji
5. Anna Małgorzata GÓRCZYŃSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Członek Komisji
6. Tomasz Andrzej MADEJ - sędzia Sądu Rejonowego w Mrągowie – Członek Komisji
7. Iwona Katarzyna LITWIŃSKA-PALACZ- sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie – Członek Komisji
8. Bogdan Kazimierz ROST - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie w stanie spoczynku – Członek Komisji
Dorota BIAŁOWĄS – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie – Sekretarz KomisjiKomisji Wyborczej w Olsztynie
powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych
na dzień 25 maja 2014 r.
z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
w związku z § 4 ust. 1 pkt 5 regulaminu okręgowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych,
rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. poz. 133) podaje się do publicznej wiadomości
informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:
I. SKŁAD OSOBOWY
1. Rafał MALARSKI - sędzia Sądu Najwyższego
Komisarz Wyborczy w Olsztynie – Przewodniczący Komisji
2. Zofia Maria RUTKOWSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Waldemar Jan PAŁKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. Jolanta Barbara BIERNAT-KALINOWSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Członek Komisji
5. Anna Małgorzata GÓRCZYŃSKA - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – Członek Komisji
6. Tomasz Andrzej MADEJ - sędzia Sądu Rejonowego w Mrągowie – Członek Komisji
7. Iwona Katarzyna LITWIŃSKA-PALACZ- sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie – Członek Komisji
8. Bogdan Kazimierz ROST - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie w stanie spoczynku – Członek Komisji
Dorota BIAŁOWĄS – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie – Sekretarz Komisji
II. SIEDZIBA
Gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
pok. nr 254, II piętro, tel.: 89 527-30-29, 523-23-48, 523-25-53
przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja list kandydatów na posłów – pok. nr 203
III. DYŻURY
7-11 kwietnia 2014 r. w godz. 1100 - 1500
12 kwietnia 2014 r. (sobota) w godz. 900 - 1200
14 kwietnia 2014 r. w godz. 1000 - 1500
15 kwietnia 2014 r. w godz. 1000 - 2400
od dnia 16 kwietnia 2014 r. do dnia 23 maja 2014 r.
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 1400 - 1600
24 maja 2014 r. (sobota) w godz. 900 - 1500
25 maja 2014 r. w godz. 600 – do czasu podania do publicznej wiadomości
wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 3
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Olsztynie
(-) Rafał MalarskiKALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 r.
Data wykonania czynności wyborczych
Treść czynności wyborczych
do dnia 15 kwietnia 2014 r.
do godz. 24.00
zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
do dnia 25 kwietnia 2014 r.
podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
do dnia 2 maja 2014 r.
zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
do dnia 5 maja 2014 r.
- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego,
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
- sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od dnia 4 maja 2014 r.
do dnia 12 maja 2014 r.
składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
od dnia 10 maja 2014 r.
do dnia 23 maja 2014 r.
do godz. 24.00
nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 10 maja 2014 r.
zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
do dnia 12 maja 2014 r.
- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
do dnia 15 maja 2014 r.
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 20 maja 2014 r.
składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
do dnia 22 maja 2014 r.
- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
w dniu 23 maja 2014 r.
o godz. 24.00
zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 25 maja 2014 r.
godz. 7.00-21.00
głosowanie

powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych

na dzień 25 maja 2014 r.

z dnia 4 kwietnia 2014 r.

 

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

w związku z § 4 ust. 1 pkt 5 regulaminu okręgowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1

do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych,

rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu

Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. poz. 133) podaje się do publicznej wiadomości

informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:

 

Więcej informacji w pliku do pobrania poniżej.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 4 kwi 2014 10:32
  • Data opublikowania: poniedziałek, 14 kwi 2014 10:43
  • Wytwarzający informację: Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie Rafał Malarski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 6524 razy