Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.: DU z 2011r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014r. poz. 179 i 180) informuję, że do 19 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży jest udostępniony do wglądu spis wyborców.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy – wniosek do pobrania poniżej.
Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w Centrum Obsługi Mieszkańców – Rejestr Wyborców przy ul. Stary Rynek 14, stanowisko nr 4 lub 5 w godzinach pracy Urzędu.
Na pisemny wniosek wyborca może uzyskać informację, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych wpisanych do spisu.
Na nieprawidłowości sporządzenia spisu można wnieść do Prezydenta Miasta reklamację (art. 37 Kodeksu wyborczego).

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 9 maj 2014 11:33
  • Data opublikowania: piątek, 9 maj 2014 11:38
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża Mieczysław Leon Czerniawski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1839 razy