Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze Kultury w 2015 roku

oraz wysokości przyznanych środków publicznych dla poszczególnych oferentów ogłoszonych Zarządzeniem Nr 32/15 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 26 stycznia 2015r.

 

W konkursie zostali wyłonieni niżej wymienieni oferenci, na łączna kwotę dotacji w wysokości 39.599,00:

 1. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA na zadanie „ XXVI edycja Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera” – 2.000zł.
 2. „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanieEuropejski Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelkich – „Łomża JA i TY”” – 4.000,00zł.
 3. Fundacja Sztuk i Dialogu na zadanie „Piosenka jest dobra na wszystko” - cykl festiwali tematycznych – 2.500zł.
 4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zarząd Główny na zadanie „Wydanie kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie”” - 7.000zł.
 5. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Działalność Biblioteki Naukowej ŁTN im. Wagów” – 2.000zł.
 6. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „Wydanie drukiem publikacji STUDIA ŁOMŻYŃSKIE, tom XXV” – 3.000,00zł.
 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie „„Matka to najpiękniejsze słowo świata” – konkurs na tradycyjną kartkę okolicznościową”– 599,00zł.
 8. Towarzystwo Kultury Języka. Zarząd Główny w Warszawie. Oddział w Łomży na zadanie „Publikacja rocznika „Polszczyzna Mazowsza i Podlasia”” – 2.000,00zł.
 9. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży na zadanie „Jestem Polakiem, młodym Łomżyniakiem”. Program edukacji patriotycznej i obywatelskiej dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Łomży – 2.500,00zł.
 10. Diecezja Łomżyńska na zadanie Koncerty edukacyjne „Nadnarwiańska kraina muzyki i wiersza” – II edycja – 2.750,00zł.
 11. Stowarzyszenie Twórczego Działania ‘BKSTEP’ na zadanie Warsztaty szkoleniowe dzieci i młodzieży w zakresie tańca nowoczesnego przygotowującego do startu w Mistrzostwach Polski – 4.000,00zł.
 12. Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie „Horyzonty” na zadanie Muzyka Pana Chętnika – 4.250,00zł.
 13. Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie „Horyzonty” na zadanie „Szlakiem Powstania Warszawskiego” – 1.500,00zł.
 14. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka. Hufiec Nadnarwiański im. A.  Chętnika na zadanie „Śpiewać każdy może – warsztaty muzyczne” – 2.000,00zł.

 

Ze względu na brak środków i/lub uchybienia w poziomie przygotowania wniosków nie przyznano dotacji niżej wymienionym organizacjom:

 

 1. Fabryce Aktywności Młodych na zadanie „Łomża Kopalnią Aktywności”.
 2. Podlaskiemu Regionalnemu Funduszowi Filmowemu na zadanie „Lekcja Historii z X Muzą”.
 3. Łomżyńskiemu Towarzystwu Muzycznemu. Społecznemu Ognisku Muzycznemu na zadanie „Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży”.
 4. Społecznemu Stowarzyszeniu Prasoznawczemu „STOPKA” na zadanie „Wydanie „Wielkiej księgi narwiańskiej””.
 5. Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie „Spotkania pokoleń – benefis”.
 6. Przestrzeni Wspólnej na zadanie „Spotkania z Islamem – przegląd filmowy”.
 7. Fundacji „Sztuk i Dialogu” na zadanie „Wydanie publikacji „Wspomnienia z lat dziecięcych Wacławy Lignowskiej””.
 8. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka. Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika na zadanie „Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro – spotkania pokoleń”.
 9. Stowarzyszeniu Edukacyjno – Ekologicznemu ED & ECO na zadanie „Wydanie publikacji „Kuchnia Kurpiowska – Chętnikowska równianka kulinarna””.
 10. Fundacji Edukacyjno – Kulturalnej LEONARDO na zadanie „Kino Festiwalowe „GALAKTYKA””.
 11. Stowarzyszeniu KLUB FORT na zadanie „Publikacja wydawnictwa albumowego „Obiekty Obronne Ziemi Łomżyńskiej” – wydanie II”.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Agnieszka Barbara Muzyk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 6 mar 2015 11:07
 • Data opublikowania: piątek, 6 mar 2015 11:14
 • Data przejścia do archiwum: sobota, 14 mar 2015 13:03