Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń

Procedura organizowania, odbywania i rozwiązywania zgromadzeń określona w Ustawie - Prawo o zgromadzeniach - Patrz tutaj

 

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia współnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 4 lut 2016 10:43
  • Data opublikowania: czwartek, 4 lut 2016 11:13
  • Data edycji: czwartek, 4 lut 2016 12:34