Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Klauzula Informacyjna - System Monitoringu Wizyjnego Miasta Łomża

Przetwarzanie danych w zakresie monitoringu wizyjnego

Wypełniając obowiązek wynikający art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych pochodzących z systemu monitoringu w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prezydent Miasta Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: a.kondraciuk@um.lomza.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe osób przebywających w obszarze monitorowanym w postaci wizerunku, przetwarzane są przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) w celu zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowanym, ochrony mienia miasta oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego stanowi art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 5. Zapisy monitoringu przechowywane są w zależności od wielkości zapisanych danych i pojemności rejestratora - do ich nadpisania nie dłużej niż 21 dni od daty nagrania. Po tym okresie następuje automatyczne kasowanie, poprzez nadpisywanie nowych danych. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Urzędu Miasta Łomża z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania.
 6. Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być wyłącznie uprawnione podmioty do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych żądania ich sprostowania, lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO oraz ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Zarejestrowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna ona, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej w wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wykaz i zamontowanych kamer monitoringu wizyjnego, wraz ze wskazaniem ich lokalizacji

System monitoringu w budynku Urzędu Miasta Łomża przy Pl Stary Rynek 14 , składa się z kamer umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Lokalizacje systemów monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej Miasta Łomża :

Ilość kamer

Położenie kamer

Obszar objęty zasięgiem kamer

1

Piłsudskiego Legionów

skrzyżowanie i tereny przyległe

1

Rondo Lutosławskiego

rondo i tereny przyległe

1

stadion-ul. Zjazd

ul. Zjazd, Stadion Miejski

1

Farna

Stary Rynek, Farna, Długa, Giełczyńska, Rządowa

1

Stary Rynek

Stary Rynek

1

Orlik-Katyńska

siłownia, boiska Orlik

1

Browarna-Świerkowa

skrzyżowanie i tereny przyległe

1

Sikorskiego - nowy most

nowy most w kier. Piątnicy

1

Kompleks Browarna-Podleśna

plac zabaw, boisko

1

Kompleks Browarna-Podleśna

boisko, Podleśna

1

Kompleks Browarna-Podleśna

Browarna w str. Nowogrodzkiej

1

Kompleks Browarna-Podleśna

boisko, plac zabaw

1

Nowogrodzka-wylot z miasta

Nowogrodzka w str. Nowogrodu

1

muszla-ul. Zjazd

nasadzenia na muszli koncertowej

1

Pl. Kościuszki - Rządowa

Pl. Kościuszki od strony ul. Zjazd i tereny przyległe

1

Pl. Kościuszki-Legionów

Pl. Kościuszki od strony Al. Legionów i tereny przyległe

1

Sikorskiego - Wojska Polskiego

skrzyżowanie i tereny przyległe

1

Wojska Polskiego - Poznańska

Rondo św. Brunona i tereny przyległe

1

Al. Legionów-Dworcowa

skrzyżowanie i tereny przyległe

1

Sikorskiego - Legionów

skrzyżowanie i tereny przyległe

1

Legionów - CircleK

Al. Legionów i przyległe ciągi piesze

1

Legionów-Polowa

skrzyżowanie i tereny przyległe

1

Polna 40

parking przed SP5 i tereny przyległe

1

Rondo Solidarności

rondo i tereny przyległe

1

Plaża miejska

teren plaży miejskiej, parking przy plaży

1

Szosa do Mężenina-Rondo Obrońców Westerplatte

rondo i tereny przyległe

1

Wojska Polskiego -Rondo Kozłowskiego

rondo i tereny przyległe

1

Al. Legionów-Pawia

Al. Legionów w str. Konarzyc

1

Pl. Niepodległości - szalet

front szaletu i teren przyległy

1

Pl. Niepodległości - szalet

wejścia do szaletu i teren przed budynkiem

1

Katyńska

Pomnik Ofiar Katyńskich i tereny przyległe

8

Zaułek Cmentarny

teren wokół cmentarza na Kopernika

5

Kompleks Sportowy ul. Przytulna

ciągi pieszo-rowerowe, boisko, górka, plac zabaw

5

SDS i CPZ ul. Skłodowskiej

kompleks, boisko, parking, wejście do budynku

26

Bulwary

Tereny pieszo rowerowe na Bulwarach oraz drogi dojazdowe

30

Park JP II

Teren Parku JP II

1

Ks. Janusza 9

Mazowiecka, kompleks sportowy "Skatepark"

1

Ks. Janusza Justa 2

Ks. Janusza, ciąg pieszy między ul. Solidarności i Skatepark

1

Mazowiecka 2

ul. Mazowiecka

1

Ks. Anny 16-SP9

teren przed SP9, Skatepark

1

Kazańska 1

skrzyżowanie Kazańska-Łagody i tereny przyległe

1

Mazowiecka 4

Mazowiecka, Skatepark

1

Ks. Janusza 2/4

Ks. Janusza 2/4

1

Ks. Janusza 12

plac zabaw

1

Ks. Janusza 7

łącznik ul. Ks. Janusza z ul. Mazowiecką

1

Ks. Janusza 6

Ks. Janusza 6,8

1

Ks. Anny 9

Ks. Anny 9, 7

1

Ks. Janusza 14

Ks. Janusza 14,18

1

Ks. Janusza 16

Ks. Janusza 16, 18, 20

1

Ks. Anny 1

ul. Ks. Anny

1

Ks. Anny 10/8

Ks. Anny 10/8

1

Ks. Anny 14/16

Ks. Anny 14/16

1

Mazowiecka 3

Mazowiecka 3

1

Ks. Janusza 23

skrzyżowanie Ks. Janusza i Rycerskiej oraz tereny przyległe

1

Piłsudskiego - Rycerska

skrzyżowanie Piłsudskiego i Rycerskiej oraz tereny przyległe

1

Rycerska 2

Rycerska 2, Kasztelańska 2

1

Kasztelańska 2

Rycerska 2/4

1

Ks. Janusza 14/18

Ks. Janusza 14/18 plac zabaw

1

Ks. Janusza 17

Ks. Janusza 17, plac zabaw, Skatepark

1

Łagody 1

ul. Łagody od Zawadzkiej do Kazańskiej

1

Łagody 9

Łagody 9, Kazańska 2,4,6

1

Kazańska 8

Kazańska 8, Łagody 9,11

1

Łagody 1 Alex

skrzyżowanie przy sklepie Alex

1

Małachowskiego - Niemcewicza

skrzyżowanie i tereny przyległe

1

Małachowskiego 8

kompleks sportowy "Strzelnica" i tereny przyległe od strony wschodniej

1

Raganowicza

kompleks sportowy "Strzelnica" i tereny przyległe od strony zachodniej

3

Kompleks sportowy Skate Park

Plac zabaw, fontanna, boisko

1

Małachowskiego 6/8

Małachowskiego 6,8

1

Małachowskiego 11

Małachowskiego 11, boisko

1

Małachowskiego 7

Małachowskiego 7,11,13, plac zabaw

1

Wyszyńskiego 6/8

ul. Wyszyńskiego od pływalni do Mickiewicza

1

Wyszyńskiego - Mickiewicza

skrzyżowanie i tereny przyległe

1

Katyńska-Orlik

boisko "Orlik"

1

Wyszyńskiego 6

Wyszyńskiego 6, plac zabaw

Razem 145

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 6 sie 2019 14:19
 • Data opublikowania: wtorek, 6 sie 2019 14:23