Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.

„Konwersja numerycznej mapy zasadniczej do wymogów BDOT500 i GESUT dla miasta Łomży”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) znajduje się w pliku poniżej.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 28 maj 2020 14:37
  • Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2020 14:46
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 28 sie 2020 13:58
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta - mgr Katarzyna Mścichowska - Kierownik Biura Zamówień Publicznych
  • Opublikował(a): Penza Joanna
  • Zaakceptował(a): Penza Joanna
  • Artykuł był czytany: 819 razy