Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu - przekazane 19.01.2017 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, opublikowane 24.01.2017 r. pod nr 2017/S 016-025867

Treść ogłoszenia - w pliku poniżej.

Termin składania ofert: 06.02.2017 r. godzina 10.00

Linki do uchwał w sprawie zagospodarowania odpadów:
Uchwała Nr 296/XXXIV/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Miasta Łomża na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Uchwała Nr 310/XXXVI/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Uchwała Nr 146/XIX/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Uchwała Nr 203/XXV/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr 204/XXV/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała Nr 205/XXV/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała Nr 216/XXVII/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża.
  • Data powstania: Data powstania: piątek, 20 sty 2017 09:08
  • Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2017 12:27
  • Data przejścia do archiwum: środa, 8 lut 2017 07:44
  • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Z. Garlicki
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1833 razy