Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Karta Dużej Rodziny

Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Urząd Miejski w Łomży rozpoczął przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Uchwałą Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 r. wprowadzony został na terenie naszego miasta program „Karta Dużej Rodziny”. Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania Karty został określony przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27 listopada 2013 r. Funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny rozpocznie się w Łomży od 1 stycznia 2014 roku.

 

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
Program adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Łomża.
Przez pojęcie dużej rodziny należy rozumieć rodzinę lub rodzinę zastępczą, składającą się z rodziców lub opiekunów mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica.

Co daje Karta Dużej Rodziny?
Uczestnicy programu Karty Dużej Rodziny maja prawo do:
- 50% zniżki od opłat w komunikacji miejskiej*, od biletów wstępu do placówek MOSiR oraz do instytucji kultury takich jak Filharmonia Kameralna, Teatr Lalki i Aktora w Łomży, Muzeum Północno - Mazowieckie, Galeria Sztuki Współczesnej (w przypadku rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych);
- do 50 % zniżki od ulg, które już istnieją w miejskich instytucjach oraz tych, które określone są w stosownych uchwałach Rady Miejskiej Łomży.
* w przypadku korzystania ze zniżek od opłat w komunikacji miejskiej, użytkownik Karty zobowiązany jest do złożenia w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji (ul. Spokojna 9) stosownego wniosku o wydanie biletu elektronicznego.
Uczestnicy Programu „Karta Dużej Rodziny” będą mieli możliwość skorzystania z innych ulg określonych przez podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Łomża, prowadzące działalność gospodarczą, które przystąpią do programu zawierając stosowne porozumienia.

Gdzie można znaleźć wniosek oraz gdzie należy go złożyć?
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego (Stary Rynek 14) oraz Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego (ul. Polna 16). Wniosek można również pobrać z oficjalnej strony internetowej Urzędu Miejskiego www.lomza.pl (dostępny jest na dole informacji). Wypełniony wniosek o wydanie Karty powinien złożyć co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia na ul. Polnej 16 w Łomży (tel. 86 2166319). Do wniosku należy załączyć oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Gdzie wydawana jest Karta?
Karta wydawana jest bezpłatnie w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 w Łomży, po upływie 14 dni od złożenia wniosku. Odbioru Kart dla wszystkich członków rodziny może dokonać wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

Co zrobić w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty?
W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, jej duplikat wydawany jest na wniosek, z tym samym numerem, co wcześniej wydana karta. Warunkiem wydania duplikatu karty jest zwrot karty uszkodzonej albo złożenie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 PLN płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Łomży.

2013-11-28 11:24 Opublikował: Lukasz Czech

Łomżyńskie rodziny już korzystają z Karty

Pierwsze osoby już korzystają z ulg, jakie oferuje w Łomży Karta Dużej Rodziny. Od 1 do 6 stycznia na Pływalni Miejskiej nr 2 w Łomży odnotowano 25 wejść „na kartę”, kolejnych 39 na lodowisko miejskie przy ul. Katyńskiej. Ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci jest jednak znacznie więcej.

1 stycznia 2014 roku w Łomży weszła w życie Karta Dużej Rodziny. W Urzędzie Miejskim w Łomży złożone zostały do tej pory 132 wnioski o wydanie Karty, dla których przygotowano 676 kart (po jednej dla każdego członka rodziny). 59 rodzin już odebrało Karty, które może okazywać przy wejściu do miejskich placówek kultury i obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Oto wysokość ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny od 1 stycznia 2014 roku:

Teatr Lalki i Aktora, Pl. Niepodległości 14: 50% zniżki na bilety (8 zł dziecko, 8 zł osoba dorosła)
Muzeum Północno-Mazowieckie, ul. Dworna 22 C:
- wystawy czasowe: dzieci – 2 zł, dorośli – 3 zł,
- wystawy stałe: dzieci – 1 zł, dorośli – 2 zł.
Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Długa 13: dzieci – 1 zł, dorośli – 2 zł.
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego:  rodzic – 6 zł, dziecko – 3 zł.
Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych, ul. W. Polskiego 3:
- 25%-35% zniżki od cen biletów na koncerty, spektakle itp. (ustalane każdorazowo),
- zajęcia stałe nieodpłatne.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Pływalnia Miejska Nr 1, ul. Niemcewicza 17a – zniżka 50% na bilety wstępu
Pływalnia Miejska Nr 2, ul. Wyszyńskiego 15 – zniżka 50% na bilety wstępu i SPA
Sezonowe lodowisko „Biały Orlik”, ul. Katyńska 3 – zniżka 50% na bilety wstępu, wypożyczenie łyżew
Sezonowy basen odkryty, ul. Konstytucji 3 Maja – zniżka 50% na bilety wstępu i dmuchane atrakcje – zamek, zjeżdżalnia
Tereny sportowo-rekreacyjne – Port Łomża – zniżka 50% na wypożyczenie kajaka.

Od 1 lutego zaczną obowiązywać ulgi w miejskich przedszkolach. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Łomży, o 50% mniej za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Łomża płacić będą rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny. Podstawą udzielenia zniżki będzie przedłożenie Karty do wglądu dyrektorowi przedszkola.
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny już wkrótce będą płacić mniej za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Trwa analiza propozycji zniżek przygotowanych przez MPK.

Zobacz wykaz firm i instytucji, które przystąpiły do Karty Dużej Rodziny


2014-01-07 13:50 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED