Łomża

Strona główna » Media » Sprostowania i polemiki

Wygrane sprawy sądowe o publikację sprostowań

sprostowanie opublikowane przez portal 4lomza.pl
Miasto Łomża wygrało dwie sprawy sądowe o sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych na portalu 4lomza.pl. Pierwsza dotyczyła podania znacznie zawyżonych kosztów zakupu dwóch projektorów, masztu i pięciu dysków w artykule pt. "Nie stać nas na żarówki, czy co?" Wyrok nakazujący redaktorowi naczelnemu 4lomza publikację sprostowania i obciążający go kosztami procesu zapadł 16 września 2021 r. i został już wykonany.
więcej

Radny chce podwyżki opłat za śmieci od mieszkańców domków jednorodzinnych?

Podczas środowej sesji Rady Miejskiej Łomży, radny Zbigniew Prosiński przedstawił dane dotyczące kosztów zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów, otrzymane z Urzędu Miejskiego w Łomży. Pominął przy tym część kosztów, o których informacje również zostały przekazane mu przez pracowników Ratusza, dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na tej podstawie powstały artykuły: „Biedniejsza większość płaci więcej, a bogatsza mniejszość mogła płacić mniej!” (portal 4lomza.pl) oraz „Gospodarka odpadami w Łomży bilansuje się... kosztem mieszkańców blokowisk” (portal MyLomza), wprowadzające opinię publiczną w błąd i powodujące niepotrzebny zamęt wśród mieszkańców Łomży.
więcej

Oświadczenie ws. artykułu "Chrzanowski +500"

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które zostały opublikowane dn. 13 czerwca 2017 r. na portalu internetowym www.4lomza.pl w artykule "Chrzanowski +500" autorstwa redaktora Cezarego Zborowskiego, informujemy, że do redakcji w/w portalu zostało wysłane sprostowanie z żądaniem jego publikacji.
więcej

Komentarz do artykułu "Droga pomoc administracyjna"

W związku z informacjami, jakie zostały przedstawione w artykule pt. "Droga pomoc administracyjna", opublikowanym w dniu 12 grudnia 2016 r. na łamach portalu 4lomza.pl, noszącym znamiona krytyki prasowej, w odpowiedzi przedstawiamy poniższy komentarz.
więcej

Prezydent odpowiada red. Czabanowi

Szanowny Panie Redaktorze, W pierwszej kolejności chcę Panu podziękować za zainteresowanie problemami mieszkańców Łomży. Jednak z zaskoczeniem i przykrością przyjmuję Pańskie zarzuty odnoszące się do treści oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Łomży w dniu 28 listopada 2016 r. wyrażone w opublikowanym w piątek na portalu 4lomza.pl liście otwartym.
więcej

Oświadczenie – pozorny sukces dziennikarskiej pomocy

24 listopada na portalu internetowym 4lomza.pl ukazał się, kolejny z cyklu artykuł, w naszym przekonaniu mający na celu stawianie w złym świetle zarówno władz miasta jak i pracowników podległych instytucji zajmujących się pomocą społeczną. Pomoc potrzebującym to priorytet władz miasta Łomży, czego wyraz dajemy w solidnej codziennej pracy, jak też realizacji przedsięwzięć, na które mieszkańcy miasta czekali od lat. Wymienić tu chociażby można uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy dla upośledzonych w stopniu znacznym i głębokim, przekazanie nowego, wyremontowanego miejsca dla Ośrodka Rewalidacyjno-Opiekuńczego, złożenie wniosku na uruchomienie Centrum Integracji Społecznej i realizacja innych projektów, których celem głównym jest wspieranie, tych naszych mieszkańców, którzy najbardziej pomocy potrzebują.
więcej

Oświadczenie Prezydenta ws. publikacji na portalu 4lomza.pl

W dniu 11.07.2016 r. na łamach portalu 4lomza.pl ukazał się artykuł pt. "Prezydent pracę załatwia przez SMS-a". Treść artykułu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, insynuuje i godzi w moje dobre imię.
więcej

Czy naprawdę taka kosztowna promocja?

W związku z artykułem „Kosztowna promocja”, który ukazał się 13 maja 2016 r. na portalu 4lomza.pl informujemy, że obecnie w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego w Łomży na stanowiskach urzędniczych pracują cztery osoby. Dodatkowo jedna osoba zatrudniona jest jako pomoc administracyjna, a jedna odbywa staż finansowany ze środków Urzędu Pracy. Liczba osób zajmujących się wykonywaniem zadań przypisanych do zakresu obowiązków Wydziału nie odbiega od liczby osób, które je realizowały w minionych latach.
więcej

Oświadczenie Miasta Łomża odnośnie dofinansowania dla Łomżyńskiego Stowarzyszenia Sportów Siłowych

Dziś (tj. 5.05) na jednym z lokalnych portali internetowych opublikowany został artykuł, (wydrukowany także w bezpłatnym tygodniku należącym do właścicieli portalu), dotyczący dofinansowania przyznanego z budżetu miasta Łomżyńskiemu Stowarzyszeniu Sportów Siłowych. Tekst w naszej ocenie jest mocno krzywdzący i dyskryminuje nie tylko działania dotyczące wspierania przez samorząd lokalnych klubów sportowych, ale przede wszystkim konkretnych dyscyplin i osób, które działają na rzecz ich rozwoju.
więcej

Wyjaśnienie dotyczące obchodów Święta Niepodległości

W związku z artykułem "Narodowe Święto Niepodległości", który ukazał się na łamach portalu 4lomza.pl prezentujemy wyjaśnienie Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego:
więcej

Informacja ws. parkingu przed byłym Urzędem Wojewódzkim

Wczoraj na lokalnych portalach internetowych pojawiły się artykuły, w których pan Janusz Nowacki sugeruje, jakoby zamknięcie wjazdu na parking przy byłym Urzędzie Wojewódzkim, będącym obecnie władnością prywatną, wynikało z braku „efektów rozmów z władzami miasta”. Pragniemy poinformować, że władze miasta kilkukrotnie spotykały się z właścicielami tego terenu. W dniu 25 września br. w Urzędzie Miejskim w Łomży odbyło się spotkanie z czworgiem współwłaścicieli wspomnianej nieruchomości, na którym Prezydent zadeklarował współpracę w zakresie rozmów z Wojewodą Podlaskim w kwestii uregulowania istniejącej sytuacji. Do czasu jej rozstrzygnięcia współwłaściciele zadeklarowali chęć wynajęcia tego terenu Miastu za 3 zł za m.kw. rocznie oraz, że nie będą zamykali wjazdu na przedmiotowy parking. Niestety, po kilku dniach pani Grażyna Nowacka – Borusiewicz, w imieniu współwłaścicieli nieruchomości, przesłała do Urzędu Miejskiego pismo, w którym wycofała się ze wszystkich ustaleń oraz wróciła do wcześniejszych propozycji sprzedaży nieruchomości za 500 zł za m.kw. lub jego dzierżawy za około 50 tys. zł rocznie. Przed końcem października planowane jest jeszcze spotkanie celem negocjacji warunków dzierżawy tego terenu.
więcej

Wyjaśnienia do publikacji "Ciepła praca w cenie"

W związku z informacjami podanymi w artykule „Ciepła praca w cenie”, opublikowanym na portalu 4lomza.pl. w dniu 11 marca 2015 roku, poniżej zamieszczamy wyjaśnienia zarządu MPEC sp. z o.o. w Łomży.
więcej

List otwarty Prezydenta Miasta Łomży

Szanowni Państwo! Wiele osób narzekało, że kampania wyborcza jest mało wyrazista, nie ma politycznych ataków, ciosów, ripost i procesów. I chyba dlatego kandydatów postanowił wyręczyć dziennikarz lokalnego portalu. Pan Cezary Zborowski (chyba, bo nie miał odwagi użyć swojego imienia i nazwiska w podpisie) w tekście "Przed wyborami" zarzuca mi wiele. Aż się dziwię, że codziennie rano wita mnie uśmiechem żona, a nie poważne twarze funkcjonariuszy służb specjalnych. Można byłoby po prostu wnieść pozew w trybie wyborczym. Jednak jest za mało czasu, aby sąd zdołał taki pozew rozpatrzyć.
więcej

Oświadczenie Prezydenta Łomży

Publikujemy oświadczenie Prezydenta Łomży Mieczysława Czerniawskiego odnoszące się do nieprawdziwych zarzutów skierowanych do prezydenta przez byłego szefa struktur PO w Łomży, Sławomira Zgrzywę w oświadczeniu opublikowanym w mediach.
więcej

Dlaczego Miasto chce sprzedać działkę przy Reymonta - wyjaśnienie

foto
W związku ze stanowiskiem Krajowego Towarzystwa Autyzmu O/Łomża oraz Łomżyńskiego Klubu Karate w sprawie zamiaru sprzedaży działki przy ul. Reymonta informujemy, że nieruchomość przy ul. Reymonta o powierzchni blisko 1 ha stała się przedmiotem zainteresowania Łomżyńskiego Klubu Karate ponad rok temu. Nieco później starania o nią rozpoczął również łomżyński oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Organizacje początkowo nie proponowały wspólnego zagospodarowania obiektu, a teraz - gdy Prezydent Łomży podjął rozmowy z każdą z nich oddzielnie – łączą siły, aby wrócić do pomysłu przejęcia go od miasta. Powodów, dla których Prezydent Łomży zdecydował się skierować do radnych wniosek o wyrażenie zgody na zbycie tej działki jest kilka.
więcej

Sprostowanie dotyczące kierowników hal sportowych

Poniżej prezentujemy sprostowania nieścisłych i nieprawdziwych informacji zawartych w artykule pt. "Kierownik na zamówienie czy zamówienie dla kierownika? Radna Łomży ujawnia plany prezydenta", który ukazał się na Portalu lomzynskie24.pl w dniu 14 lipca 2014 roku.
więcej

Skoda na potrzeby Urzędu Miejskiego

Wyrok Sądu Apelacyjnego i jego uzasadnienie w sprawie zakupu w 2012 roku samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży trafiło do Ratusza 3 lipca br. Od razu dokumenty zostały skierowane do analiz prawnych, aby zbadać możliwość złożenia kasacji. Niezależnie od prawnych rozstrzygnięć w tej sprawie, przedstawiciele Urzędu Miejskiego i firmy Polmot wstępnie uzgodnili, iż dla satysfakcjonującego obie strony rozwiązania problemu, konieczne będą dalsze rozmowy. Ich terminy zostaną uzgodnione w przyszłym tygodniu. Kwestia ewentualnych konsekwencji służbowych zostanie rozważona po zakończeniu rozmów z Polmotem dotyczących rozliczenia zakupu.
więcej

Wyjaśnienia dotyczące wniosku o zwiększeni liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Łomży

W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach, dotyczącymi wniosku o zwiększeni liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych informujemy, że inicjatywy w tej sprawie nie podejmował Prezydent Łomży.
więcej

Informacja o uprawnieniach emerytalnych Prezydenta Łomży

W związku z pytaniami mediów dotyczącymi uprawnień emerytalnych Prezydenta Łomży informuję, że w momencie skończenia 60 lat Mieczysław Czerniawski nabył prawa do pobierania tzw. wcześniejszej emerytury. Po objęciu funkcji Prezydenta Miasta, Mieczysław Czerniawski zawiesił jej pobieranie z uwagi na przekroczenie limitu zarobków określonego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
więcej

Informacja o kontroli na składowisku odpadów

foto
Prezydent Łomży podjął działania zmierzające do wyjaśnienia nieprawidłowości ujawnionych po kontroli łomżyńskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii. Mieczysław Czerniawski zobowiązał Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie z wykorzystaniem m. in. wyników badań niezależnego instytutu oraz przekazania ich adresatowi pisma delegatury WIOŚ. W marcu odpowiednie dokumenty zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ale wraz z uwagami i zastrzeżeniami dyrektora MPGKiM wobec niektórych ustaleń i zarzutów sformułowanych przez WIOŚ. W kwietniu, na prośbę Urzędu Marszałkowskiego, wyjaśnienia zostały jeszcze uzupełnione.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED