Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert w zakresie ekologii w 2024 roku

2024-03-13 11:52 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie turystyki w 2024 roku

2024-03-13 11:50 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie kultury w 2024 roku

2024-03-13 09:19 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie sportu w 2024 roku

2024-03-11 12:52 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej 2024

2024-03-05 12:05 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku

2024-02-12 15:26 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku

2024-02-12 15:23 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2024 roku

2024-02-12 15:21 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie profilaktyki w 2024 roku

2024-02-12 15:18 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku

2024-02-12 15:13 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Łomża ogłosił kolejne otwarte konkursy ofert.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać oferty na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie:

- kultury i dziedzictwa narodowego

- turystyki i rekreacji

- turystyki i rekreacji – prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej  

- ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2024-01-26 10:30 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 2024

2024-01-25 13:33 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki 2024

2024-01-25 10:24 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 2024

2024-01-25 10:24 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej 2024

2024-01-25 10:23 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI - poradnik dla NGO

Załączniki

 1. ZASADY (doc)
 2. ZASADY (pdf)
2024-01-23 14:15 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ruszają konkursy na sport

Prezydent Miasta Łomża ogłosił otwarte konkursy ofert w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku. Pula środków przeznaczonych na dotacje w tej sferze wynosi 1 400 000 zł. Nabór ofert ruszył w piątek 19 stycznia 2024 r.

Zarządzeniem nr 11/24 z dnia 19 stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Łomża ogłosił cztery otwarte konkursy ofert:

- „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej” – 90 000 zł
- „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego” – 730 000 zł
- „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów” – 430 000 zł
- „Organizacja w szczególności na terenie Łomży otwartych zawodów sportowych oraz sportowo – rekreacyjnych, w tym realizacja imprez objętych kalendarzem” – 150 000 zł

Organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 10 lutego 2024 r. w serwisie Witkac.pl

Zasady udzielania dotacji znajdują się w regulaminach konkursów w BIP.

2024-01-19 15:22 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie sportu na 2024 rok

2024-01-19 15:14 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Nabór do komisji konkursowych 2024

2024-01-10 14:48 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2024 rok

Załączniki

 1. HARMONOGRAM
2024-01-05 13:27 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie profilaktyki 2023

2023-05-02 08:33 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2023

2023-05-02 08:30 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert obszarze pomocy społecznej

2023-03-30 12:29 Opublikował: Lukasz Czech

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2023-03-30 12:26 Opublikował: Lukasz Czech

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych

2023-03-30 12:24 Opublikował: Lukasz Czech

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej

2023-03-30 12:22 Opublikował: Lukasz Czech

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami

2023-03-30 12:19 Opublikował: Lukasz Czech

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze sportu

2023-03-30 12:17 Opublikował: Lukasz Czech

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego

2023-03-03 09:50 Opublikował: Lukasz Czech

Wyniki otwartego konkursu ofert - rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej

2023-03-02 09:13 Opublikował: Lukasz Czech

Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 2023

2023-02-15 14:24 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2023

2023-02-10 12:14 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych 2023

2023-02-10 12:12 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2023

2023-02-10 12:11 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej 2023

2023-02-10 09:10 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie profilaktyki 2023

2023-02-10 08:51 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie turystyki - kąpielisko 2023

2023-02-08 10:59 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury 2023

2023-01-26 10:02 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej 2023

2023-01-26 09:58 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki - Punkt Informacji Turystycznej 2023

2023-01-18 11:26 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze sportu w 2023 roku

2023-01-04 14:04 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2023 rok

2023-01-04 12:41 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki - kąpielisko 2023

2023-01-03 15:17 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych

Do 13 stycznia 2023 r. można zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Miasto Łomża w 2023 roku.

Treść ogłoszenia oraz forumularz zgłaszania kandydatów znajduje się w BIP

2023-01-02 07:53 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu w zakresie turystyki - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej 2022

2022-04-01 12:29 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie kultury 2022

2022-04-01 12:23 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 2022

2022-04-01 08:51 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki 2022

2022-04-01 08:48 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wniki konkursu ofert w zakresie profilaktyki 2022

2022-03-29 09:22 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkurs ofert w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2022

2022-03-29 09:21 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie zdrowia 2022

2022-03-29 09:20 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej - świetlice 2022

2022-03-29 09:16 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej - dożywianie 2022

2022-03-29 09:15 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych 2022

2022-03-29 09:11 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie sportu 2022

2022-03-08 08:17 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie turystyki i rekreacji - kąpielisko 2022

2022-03-08 08:15 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej 2022

2022-03-08 08:13 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w 2022 r.

2022-03-01 08:19 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego na 2022 rok

2022-02-16 11:54 Opublikował: Lukasz Czech

Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok

2022-02-15 11:51 Opublikował: Lukasz Czech

Otwarty konkurs ofert w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na 2022 rok

2022-02-15 11:50 Opublikował: Lukasz Czech

Otwarty konkurs ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych 2022

2022-02-15 11:48 Opublikował: Lukasz Czech

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok

2022-02-15 11:46 Opublikował: Lukasz Czech

Otwarty konkurs ofert w zakresie profilaktyki na 2022 rok

2022-02-15 11:45 Opublikował: Lukasz Czech

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej 2022

2022-02-04 10:46 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA 2022 ROK

Załączniki

 1. HARMONOGRAM 2022
2022-02-01 14:19 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze sportu w 2022 roku

2022-01-26 15:26 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Nabór do komisji konkursowych dla NGO na 2022 rok

2021-12-31 11:09 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI - poradnik dla NGO na 2022 rok

2021-12-31 11:00 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i rekreacji na 2022 rok - prowadzenie kąpieliska miejskiego

2021-12-31 10:52 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na 2021 rok

2021-05-26 13:33 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych na 2021 rok

2021-05-26 13:30 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i rekreacji na 2021 rok - prowadzenie PIT

2021-04-21 10:48 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs w sferze sportu 2021

2021-04-20 09:46 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i rekreacji na 2021 rok

2021-04-20 09:44 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkuru ofert w sferze kultury na 2021 rok

2021-04-20 09:42 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert - profilaktyka 2021

2021-03-24 15:21 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2021

2021-03-17 08:32 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021

2021-03-17 08:27 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych 2021

2021-03-17 08:24 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej 2021

2021-03-03 09:35 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w sferze sportu 2021

2021-02-17 13:30 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze kultury na 2021 rok

2021-02-01 13:13 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze profilaktyki na 2021 rok

2021-02-01 13:09 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze pomocy społecznej 2021

2021-01-11 10:12 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej 2021

2021-01-04 11:33 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki 2021 - kąpielisko

2021-01-04 09:23 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze sportu na 2021 rok

2021-01-04 09:09 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

HARMONOGRAM 2021

Załączniki

 1. HARMONOGRAM KONKURSÓW
2020-12-30 09:41 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów do komisji konkursowych

- do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
2020-12-21 11:02 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki II otwartego konkursu ofert w sferze turystyki 2020

2020-05-26 11:01 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki 2020

2020-05-26 11:00 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w sferze kultury i dziedzictwa narodowego 2020

http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1481

2020-05-05 12:22 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w obszarze działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym 2020

2020-04-23 14:24 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej 2020

2020-02-28 11:46 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs w sferze profilaktyki w 2020 roku

2020-02-14 08:44 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs w sferze turystyki w 2020 roku

2020-02-12 11:29 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze kultury w 2020 roku

2020-02-05 13:22 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursów ofert w sferze sportu

2020-02-05 09:12 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert - aktywizacja osób w wieku senioralnym 2020r.

Załączniki

 1. REGULAMIN KONKURSU
2020-01-14 11:29 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert - prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2020r.

Załączniki

 1. REGULAMIN KONKURSU
2020-01-14 09:57 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert - dożywianie osób ubogich 2020r.

Załączniki

 1. REGULAMIN KONKURSU
2020-01-13 11:43 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej 2020

2020-01-09 13:40 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Zaproszenie na spotkanie ws konkursu w sferze sportu

Zapraszamy Państwa – przedstawicieli organizacji i klubów sportowych, na spotkanie dotyczące otwartego konkursu ofert w zakresie sportu. Jeśli mają Państwo pytania związane z wypełnieniem oferty, określeniem rezultatów, kalkulacją kosztów itp., chętnie na nie odpowiemy i pomożemy w prawidłowym wypełnieniu oferty.

Zapraszamy 7 stycznia (wtorek) o godz. 14.00 do Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1.
 
Przypominamy, że termin składania ofert w konkursie w sferze sportu upływa 10 stycznia 2020 r..

2020-01-02 12:29 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

HARMONOGRAM KONKURSÓW NA 2020 ROK

 

L.p.

Otwarty konkurs ofert w zakresie:

Termin ogłoszenia

1.

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Grudzień 2019

 

2.

Kultury fizycznej i sportu

Grudzień 2019 r.

3.

Kultury

Styczeń 2020 r.

4.

Turystyki

Styczeń 2020 r.

5.

Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej

Styczeń 2020 r.

6.

Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Styczeń-luty 2020 r.

7.

Ochrony zdrowia

Styczeń-luty 2020 r.

8.

Aktywizacji i integracji osób starszych

Styczeń-luty 2020 r.

9.

Pomocy społecznej

Styczeń 2020 r.

 

2020-01-02 11:20 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

ZASADY PRZYZNAWANIA i ROZLICZANIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA ŁOMŻY - PORADNIK DLA NGO

2020-01-02 11:16 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs w zakresie sportu na 2020 rok

2019-12-30 13:18 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Rekomendacje Łomżyńskiej Rady Sportu odnośnie przyznawania dotacji

Załączniki

 1. Rekomendacje
2019-12-19 15:36 Opublikował: Lukasz Czech

ZASADY PRZYZNAWANIA i ROZLICZANIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA ŁOMŻY - PORADNIK DLA NGO

Załączniki

 1. DOTACJE MIASTO ŁOMŻA
2019-12-17 14:12 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert na zadania na rzecz seniorów

Prezydent Miasta Łomża podpisał Zarządzenie Nr 159/19 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie "Prowadzenia działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na 2019 rok".
2019-05-10 11:43 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie profilaktyki na 2019 rok

2019-04-17 13:51 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Pieniądze na zabytki podzielone

Podczas VII sesji Rady Miejskiej (27.03.19 r.) podjęta została uchwała o przyznaniu 50 tysięcy zł dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomży. Dzięki tym pieniądzom zostaną wykonane prace w budynku dawnego Szpitala Świętego Ducha w Łomży, kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Łomży oraz kamienicy przy ul. Dwornej 5 w Łomży.

Konkurs na przyznanie dotacji z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomży, ogłoszony został 6 lutego 2019 r. Ogółem złożono 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 290 tysięcy zł.  Komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 3 zadania na kwotę 50 tysięcy zł. Uchwała dostępna jest pod adresem: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=7156.

2019-04-03 13:26 Opublikował: Lukasz Czech

Wyniki konkursu ofert w sferze turystyki w 2019 r.

2019-04-02 10:56 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursów ofert w zakresie pomocy społecznej

2019-03-27 09:03 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2019 roku

2019-03-15 14:29 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych na 2019 rok

2019-03-01 14:28 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie zdrowia na 2019 rok

2019-03-01 14:27 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie profilaktyki na 2019 rok

2019-03-01 14:26 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w sferze kultury

Kwota 100 tysięcy złotych została podzielna na osiemnaście projektów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2019 roku.

Szczegóły podziału dostępne są --->TUTAJ<---

2019-02-15 07:47 Opublikował: Lukasz Czech

Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki w 2019 r.

Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2019 r. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy witkac.pl do 1 marca 2019 r.
2019-02-11 11:04 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w sferze pomocy społecznej w 2019 roku

Prezydent Miasta Łomża ogłosił otwarty konkurs ofert w obszarze pomocy społecznej na zadanie: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy witkac.pl do 25 lutego 2019 r.
2019-02-05 08:58 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej 2019

Do 18 lutego 2019r. można składać oferty w konkursie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2019 roku. Więcej informacji o konkursie na platformie witkac.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
2019-01-28 10:32 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA 2019 ROK

Załączniki

 1. HARMONOGRAM
2018-12-28 14:25 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Otwarte konkury ofert na realizację zadań w sferze kultury

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury w 2019 roku.
2018-12-17 15:00 Opublikował: Bogdan Pliszewski

Otwarte konkury ofert na realizację zadań w sferze kultury fizycznej i sportu

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
2018-12-03 12:37 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w zakresie ŁPPiRPAoIU na 2018 rok

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w 2018 roku.
2018-08-06 11:30 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe realizujące działania w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej otrzymały dotacje na 2018 rok. Rozstrzygnięcia konkursów ofert:
2018-05-14 07:55 Opublikował: Lukasz Czech

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe realizujące działania w sferze pomocy społecznej, ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, otrzymały dotacje na 2018 rok. Rozstrzygnięcia konkursów ofert:
2018-04-17 13:36 Opublikował: Lukasz Czech

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 67/18 z dnia 1 marca 2018 roku ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2018 roku.
2018-03-09 14:45 Opublikował: Lukasz Czech

Drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 81/18 z dnia 5 marca 2018 roku ogłosił II konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2018. Termin składania ofert upływa 28 marca br.
2018-03-09 14:42 Opublikował: Lukasz Czech

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2018

Łomżyńskie organizacje pozarządowe, realizujące zadania publiczne w sferze kultury, otrzymały wsparcie finansowe na realizację swoich działań w kwocie ogółem 137.500 zł.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża Nr 40/18 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu znajduje się na stronie http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6526.

2018-02-26 13:58 Opublikował: Lukasz Czech

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 32/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. ogłosił wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018.
2018-01-31 09:27 Opublikował: Lukasz Czech

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej na 2018 rok

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniami Nr 21/18 i Nr 22/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej na 2018 rok.

Termin złożenia ofert: elektronicznie w systemie witkac.pl do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15.30.
Termin dostarczenia potwierdzenia złożenia ofert do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15.30.
Szczegóły na stronach: https://witkac.pl, http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6499 i http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6500.

2018-01-31 09:25 Opublikował: Lukasz Czech

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniami Nr 24/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku.

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15.30.
Termin dostarczenia potwierdzenia złożenia ofert do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15.30.
Szczegóły na stronach: https://witkac.pl i http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6502.

2018-01-31 09:23 Opublikował: Lukasz Czech

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 25/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2018 roku.

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 23.59.59.
Termin dostarczenia potwierdzenia złożenia ofert do dnia 6 marca 2018 r. do godz. 15.30.
Szczegóły na stronach: https://witkac.pl http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6503.

2018-01-31 09:21 Opublikował: Lukasz Czech

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPAoIU na 2018 rok

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 23/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok.

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15.30.
Termin dostarczenia potwierdzenia złożenia ofert do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15.30.
Szczegóły na stronach: https://witkac.pl i http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6501.

2018-01-31 09:18 Opublikował: Lukasz Czech

Otwarte konkury ofert na realizację zadań w sferze kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 423/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 grudnia 2017 r. trwa nabór ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018, tj. na:

1.    Realizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej.
2.    Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – udział klubów sportowych  w systemie sportu młodzieżowego.
3.    Przygotowanie do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia.
4.    Organizację na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych, w tym w szczególności realizacja imprez objętych kalendarzem na rok 2018.

Oferty można składać do dnia 5 stycznia 2018 r. do godz. 15.30.
Szczegóły na stronach:  https://witkac.pl/strona i http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6443.

2017-12-20 14:06 Opublikował: Lukasz Czech

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2018

Trwa nabór ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2018. Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem Nr 402/17 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 grudnia 2017 r. Oferty można składać do dnia 27 grudnia do godz. 15.00.
2017-12-15 10:20 Opublikował: Lukasz Czech

Wyniki konkursów w zakresie kultury i ŁPPiRPAoIU

Wyniki II konkursu na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2017 r.: http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/170530100028.pdf

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok: http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/170728181543.pdf
2017-08-03 08:26 Opublikował: Lukasz Czech

Wyniki konkursów dla ngo

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki (http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/170524152335.pdf) oraz w zakresie ochrony zdrowia (http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/170517085631.pdf).
2017-05-29 09:35 Opublikował: Lukasz Czech

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w ramach ŁPPiRPAoIU

Znany jest już podział środków z konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na roku 2017. Szczegółowy wykaz środków przyznanych na poszczególne zadania dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/art/170428153919.pdf
2017-05-12 07:36 Opublikował: Lukasz Czech

II konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 108/17 ogłosił II konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2017. Konkurs dotyczy zadań publicznych związanych z przygotowywaniem obchodów 600-lecia nadania Łomży praw miejskich. Do podziału przeznaczona została kwota 55.870 zł, zaś oferty należy składać do 14 kwietnia 2017 r.

Treść Zarządzenia i Regulamin Konkursu dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

2017-03-28 09:31 Opublikował: Lukasz Czech

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2017

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 96/17 ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2017 roku. Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 12.152 zł. Oferty należy składać do 14 kwietnia br. w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży w kopercie z opisem KONKURS - TURYSTYKA, Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

2017-03-28 09:24 Opublikował: Lukasz Czech

Wyniki konkursów ofert

Poniżej prezentujemy wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2017 oraz w sferze kultury w roku 2017.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2017 - link do Zarządzenia Nr 95/17 (kliknij)  i do ogłoszenia (kliknij).

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2017 - link do Zarządzenia Nr 107/17 (kliknij) i do ogłoszenia (kliknij).

2017-03-28 09:15 Opublikował: Lukasz Czech

Konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie ŁPPiRPAoIU na 2017 rok

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 68/17 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok. W sumie do podziału przeznaczono ponad 1 mln zł. Oferty należy składać do 27 marca br.

Treść zarzadzenia dostępna jest --->TUTAJ<---

2017-03-02 08:41 Opublikował: Lukasz Czech

Konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 67/17 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku. W sumie do podziału zostało przeznaczonych 95 tys. zł. Oferty należy składać do 27 marca br.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

2017-03-02 08:23 Opublikował: Lukasz Czech

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2017 roku

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 30/17 z dnia 3 lutego 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2017 roku. W sumie do podziału zostało przeznaczonych 60 tys. zł. Oferty należy składać do końca lutego br.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

2017-02-06 15:11 Opublikował: Lukasz Czech

Konkurs na realizację zadań z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej

Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem Nr 21/17 z dnia 24 stycznia 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2017 roku.

Treść zarzadzenia dostępna jest --->TUTAJ<---

2017-01-26 10:12 Opublikował: Lukasz Czech

Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2017 rok

Załączniki

 1. HARMONOGRAM KONKURSÓW
2016-12-13 12:07 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie konkursów ofert - SPORT

Prezydent Miasta Łomży ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.
2016-12-13 11:56 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki II konkursu ofert w sferze kultury

2016-07-29 10:38 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze kultury 2016

2016-06-28 15:14 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert - turystyka 2016

Załączniki

 1. Zarządzenie Nr 132/16
2016-04-25 14:23 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert - rozwój społeczeństwa obywatelskiego 2016

Załączniki

 1. Zarządzenie Nr 131/16
2016-04-25 14:21 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert - zdrowie 2016

2016-04-05 13:04 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert - profilaktyka 2016

2016-04-05 13:01 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie Nr 61/16 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2016.
2016-02-23 08:23 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Konkurs na realizację zadań w sferze turystyki

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie Nr 56/16 z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursów ofert w sferze wspierania i upowszechniania turystyki.
2016-02-19 14:54 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w sferze kultury

2016-02-19 14:30 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyniki konkursu ofert w sferze sportu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku publikujemy w załączniku poniżej.

Załączniki

 1. Wyniki konkursu sport
2016-02-08 09:49 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Konkurs na realizację zadań w sferze pomocy społecznej

Prezydent Miasta podpisał Zarządzenie Nr 31/16 z dnia 27 stycznia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2016 rok.
2016-01-29 14:51 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Konkurs na realizację zadań w sferze ochrony i promocji zdrowia

Prezydent Miasta podpisał Zarządzenie Nr 26/16 z dnia 27 stycznia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia na 2016 rok.
2016-01-29 14:47 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Konkurs na realizację zadań w zakresie profilaktyki

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie Nr 25/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok.
2016-01-29 14:40 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Konkurs na realizację zadań w sferze pomocy społecznej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie nr 7/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2016 rok.
2016-01-11 12:02 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Konkurs na realizację zadań w sferze kultury 2016

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie nr 382/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2016.
2016-01-04 14:26 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie wyników konkursu ofert w sferze turystyki

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie nr 174/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze turystyki.
2015-06-22 13:55 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie wyników konkursu ofert w sferze ochrony zdrowia

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie nr 122/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku.

Załączniki

 1. Zarządzenie 122/15
2015-05-08 12:26 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie konkursów ofert w sferze turystyki

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie Nr 123/15 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki.
2015-04-28 14:42 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie konkursu ofert w ramach ŁPPiRPAoPS na 2015 rok

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie nr 94/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok.
2015-04-01 10:35 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na "Dożywianie osób ubogich z terenu Miasta Łomża"

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie nr 85/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej na 2015 rok.

Załączniki

 1. Zarządzenie nr 85/15
2015-03-25 12:26 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie wyników konkursu na "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego"

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie nr 89/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2015 rok.

Załączniki

 1. Zarządzenie nr 89/15
2015-03-25 12:16 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań w sferze kultury

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie nr 67/15 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2015 roku.
2015-03-06 11:07 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie konkursu ofert w sferze ochrony i promocji zdrowia

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie nr 59/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia na 2015 rok.
2015-03-03 10:54 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie konkursu ofert na "Dożywianie osób ubogich z terenu Miasta Łomża"

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie Nr 35/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sferze pomocy społecznej na 2015 rok "Dożywianie osób ubogich z terenu Miasta Łomża". Zarządzenie i regulamin konkursu publikujemy w załączniku.
2015-01-31 11:26 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie konkursu ofert na "Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego"

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie Nr 36/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w sferze pomocy społecznej na 2015 rok "Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego". Zarządzenie i regulamin konkursu publikujemy w załączniku.
2015-01-31 11:17 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w sferze kultury

Prezydent Miasta Łomży podpisał Zarządzenie Nr 32/15 z dnia 26 stycznia w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2015. Treść zarządzenia i regulamin konkursu publikujemy w załącznikach.
2015-01-28 12:41 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie wyników konkursu na dofinansowanie sportu w 2015 roku

Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski podpisał Zarządzenie nr 31/15 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Pełną treść zarządzenia publikujemy w załączniku.

Załączniki

 1. Zarządzenie nr 31/15
2015-01-27 13:43 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED