Łomża

Strona główna » Miasto » Pomniki

Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego

Na tablicy symbole: 33 P.P., AK i Polski Walczącej. Poniżej napis: 1939 -1945 Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego Poległym w Walce. Pomordowanym w Łagrach Sowieckich, Obozach Niemieckich, Katowanych przez UB.
więcej

Pomnik Pamięci Bohaterów Walk o Wolność i Niepodległość Polski oraz Więźniów Politycznych Zamęczonyc

Na pomniku napis: (od ul. Szosa Zambrowska) Pamięci Bohaterów Walk o Wolność i Niepodległość Polski W Latach 1939 - 1956 (od ul. Zawadzkiej) Pamięci Więźniów Politycznych Zamęczonych i Pomordowanych W Latach 1939 - 1956 Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Zarząd Oddziału w Łomży 2002
więcej

Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Na pomniku napis: Stefan Kardynał Wyszyński 1901 -1981 Synowi tej Ziemi Prymasowi Tysiąclecia Diecezja Łomżyńska Na tabliczce z boku: Pomnik ten powstał staraniem biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka i biskupa Tadeusza Zawistowskiego jako wspólne dzieło Kościoła Łomżyńskiego w roku Prymasa Tysiąclecia. W setną rocz¬nicę jego urodzin pomnik poświęcił Józef Kardynał Glemp Prymas Polski 4.VIII. 2001
więcej

Pomnik Żołnierzom 33 P.P.

Na tablicy przy pomniku (znajduje się w koszarach) napis: Żołnierzom 33 P.P. Walczącym i Poległym W Obronie Ojczyzny.
więcej

pomnik Harcerzom Ziemi Łomżyńskiej

Na pomniku napis: Harcerzom Ziemi Łomżyńskiej Poległym i Walczącym o Niepodległą Polskę W Latach 1914 - 1945 Łomża 11.XI. 1996 Społeczeństwo
więcej

Pomnik poświęcony Ojcu św. Janowi Pawłowi II

Na pomniku napis: Ojciec św. Jan Paweł II Nawiedził Kościół Łomżyński 4-5 czerwca 1991
więcej

Pomnik Ofiar Represji Stalinowskich

Na tablicy z krzyżem napis: Powiadam Warn, Jeśli Ci Umilkną Kamienie Wołać Będą (Wg Ewangelii św. Łukasza) Miłosierny Boże! Ofiarom Represji Stalinowskich z Lat 1939 - 1956 Pomordowanym Lub Zamęczonym w Więzieniach, Łagrach i Na Zesłaniu Wieczna Pamięć. Umęczonych Nagródź, a Od Nas Przyjmij Wolę Życia w Przyjaźni, Pokoju, wolności i Sprawiedliwości. Listopad 1994 Sybiracy
więcej

Tablica żydowska

Wmurowana na ulicy Senatorskiej w 44 rocznicę zagłady łomżyńskiego getta, w Międzynarodowy Rok Pokoju 1986, przez społeczeństwo Ziemi Łomżyńskiej.
więcej

Pomnik Bohdana Stefana Winiarskego

Na tablicy napis: Profesor Bohdan Stefan Winiarski 1884-1969 Przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w latach 1961 - 64 Syn Ziemi Łomżyńskiej Ufundowano staraniem społeczeństwa Łomży w Roku Pokoju
więcej

Pomnik W Hołdzie Żołnierzom 33 P.P.

Na pomniku-głazie: 1939 Poniżej na tablicy napis: W Hołdzie Żołnierzom 33 P.P. Obrońcom Ziemi Łomżyńskiej Przed Najeźdźcą Hitlerowskim 06.1983 r. T-wo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
więcej

Pomnik Zygmunta Glogera

Na pomniku napis: Zygmunt Gloger 1845 -1910 Syn Ziemi Łomżyńskiej Historyk - etnograf, badacz folkloru polskiego. Autor Encyklopedii Staropolskiej Pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Łomża 1973
więcej

Pomnik Jakuba Wagi

Na pomniku napis: Jakub Waga 1800-1872 Autor FLORY POLSKIEJ
więcej

Pomnik Stacha Konwy

Na pomniku napis: Bohaterowi Kurpiowszczyzny Stachowi Konwie Społeczeństwo Miasta Łomży W dniach 1000-leria Łomża ,Dnia 29 czerwca 1958 r.
więcej

Pomnik Bojownikom Nieznanym Straconym przez Najeźdźców-Rosjan w 1831 r.

Na pomniku (znajduje się na cmentarzu) napis: 1831 -1931 S.T.P. Bojownikom Nieznanym Straconym przez Najeźdźców-Rosjan w 1831 r. Za Walkę o Wolność Ojczyzny Wdzięczni Rodacy W setną rocznicę Ich bohaterskiego zgonu Tą skromną tablicą Ich pamięć uczcili Prosząc o Zdrowaś Maria
więcej

Pomnik poświęcony Tadeuszowi Kościuszcze

Na pomniku-głazie napis: Tadeuszowi Kościuszce W 100 rocznicę zgonu Ziemia Łomżyńska 15 X 1817 r.-15 X 1917 r.
więcej

Pomnik Bojownikom Za Wolność Ojczyzny

Na pomniku-głazie napis: 1863 Bojownikom Za Wolność Ojczyzny RODACY Obok na tablicy nazwiska straconych: Tu spoczywają powstańcy straceni w 1863 - 1864 Ś. p. rozstrzelani: Kulesza Konstanty Jewreinow Sylwester Ś. p. powieszeni: Trzciński Dominik Banach Stanisław Stoduba Franciszek Bruliński Ignacy Michalski Józef Brzóska Antoni Januszczyk Cypryan Konopka Fabian. Pomnik odsłonięte 2.11.1916 r.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED