Łomża

Strona główna » Rewitalizacja

Ruszył nabór do Komitetu Rewitalizacji! Brakuje nam już tylko Ciebie!

foto
21 czerwca rozpoczął się nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji i potrwa do 11 lipca. Komitet będzie liczył maksymalnie 21 członków, w podziale na 9 grup interesariuszy rewitalizacji, a osoby zainteresowane reprezentowanie pięciu z tych grup mają 21 dni na zgłoszenie swojej kandydatury. Zgłoszenie wymaga dołączenia listy poparcia z odpowiednią liczbą podpisów.
więcej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Łomża, działając na podstawie Uchwały Nr 9/II/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Łomża, ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Łomża.
więcej

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Łomża

foto
22 maja 2024 r. Rada Miejska Łomży przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Łomża. Do powołania takiego ciała zobowiązuje ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
więcej

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Komitetu Rewitalizacji

foto
6 maja zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
więcej

Z ekspertem o Komitecie Rewitalizacji

foto
W środę 17 kwietnia – czyli dokładnie w połowie trwania konsultacji społecznych dotyczących zasad funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji – odbyły się warsztaty z ekspertem. Spotkanie miało miejsce w Hali Kultury, w godzinach popołudniowych (od 16:00 do 19:00) i było otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych tematem.
więcej

Jak powinien działać Komitet Rewitalizacji Miasta Łomża? Weź udział w konsultacjach!

foto
W ubiegłym miesiącu zaczął obowiązywać Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 – przyjęty uchwałą nr 709/LXXXII/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lutego 2024 r. Teraz czas na opracowanie regulaminu jednego z najważniejszych ciał, które będą działać na rzecz rewitalizacji w naszym mieście.
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji społecznych – Komitet Rewitalizacji

Prezydent Miasta Łomża, na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 240/XXX/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomży (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 3927), zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
więcej

Gminny Program Rewitalizacji, czyli najbliższe dziesięć lat rewitalizacji w Łomży

foto
Zakończyliśmy etap opracowywania GPR! Rada Miejska Łomży uchwałą Nr 709/LXXXII/24 z dnia 28 lutego 2024 r. przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej

Raport z konsultacji społecznych projektu GPR Miasta Łomża na lata 2024-2034

foto
9 lutego 2024 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej


Cały czas konsultujemy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża

foto
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 rozpoczęły się 5 stycznia. Za nami intensywny tydzień z różnorodnymi spotkaniami konsultacyjnymi, a na Państwa uwagi czekamy jeszcze do 9 lutego!
więcej

Skonsultujmy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża!

foto
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Łomży stworzyliśmy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034. Teraz przed nami kolejny ważny element prac, czyli konsultacje społeczne tego dokumentu. Pójdź na spacer badawczy, weź udział w debacie albo warsztatach dotyczących rewitalizacji!
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie konsultacji społecznych projektu GPR

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688), §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 240/XXX/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomży (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 3927) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej

O rewitalizacji w Warszawie i Wołominie - Revitalisation in Warsaw and Wołomin

foto
24 października grupa urzędników i przedstawicieli instytucji kultury uczestniczyła w wizycie studyjnej. Ich pobyt w Warszawie i Wołominie był związany z opracowywanym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej

Młodzież debatowała o kondycji miasta

foto
W ramach prac nad pogłębioną diagnozą obszaru rewitalizacji w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034, 12 września odbyła się debata oxfordzka z udziałem młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4. Młodzi obywatele podnosili wiele ważnych kwestii, powołując się na statystki czy własne doświadczenia. Dyskusja na wysokim poziomie wzbudziła wiele emocji wśród odbiorców.
więcej

Zrewitalizujmy Łomżę!

foto
Spacery badawcze i warsztat z mieszkańcami, ankieta na temat obszaru rewitalizacji i otwarty nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych to kolejne formy zaangażowania mieszkańców Łomży w przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR

Prezydent Miasta Łomża, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), informuje, iż dnia 30 sierpnia 2023 r. została podjęta uchwała Nr 644/LXXV/23 Rady Miejskiej Łomży w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.
więcej

Raport z konsultacji społecznych ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Przygotowując się do kontynuacji realizowanych od kilku lat na terenie Miasta Łomża działań rewitalizacyjnych, władze Łomży podjęły prace zmierzające do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, pierwszym krokiem takich prac jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W okresie luty-maj 2023 roku prowadzono analizy na podstawie różnorodnych danych i opracowano projekt uchwały w tej sprawie. Konsultacje tego dokumentu miały miejsce w okresie od 26 maja do 27 czerwca br.
więcej

Trwają konsultacje społeczne w sprawie obszaru rewitalizacji

Zdjęcie z otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 20 czerwca 2023 r., przedstawiające uczestników, w tym Zastępcę Prezydenta Miasta Andrzeja Garlickiego
26 maja 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na uwagi czekamy do 27 czerwca br.
więcej

Włącz się w prace nad rewitalizacją!

Plakat promujący rewitalizację w Łomży, z hasłem na górze
Trwają konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na uwagi czekamy do 27 czerwca br.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED