Łomża

Strona główna » Jednostki Miejskie » Straż Miejska

Straż Miejska Łomży

foto
Straż Miejska Łomży Adres: gen. W. Sikorskiego 176A 18-400 Łomża Kontakt: 86 215 67 56 e-mail: straz.miejska@um.lomza.pl Godziny pracy biura: pn-pt 07:30 – 15:30
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2022 rok

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2022 rok dostępne jest poniżej w załączniku do pobrania.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2021 rok

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2021 rok dostępne jest poniżej w załączniku do pobrania.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży i ocena stanu porządku i spokoju publicznego w mieście w 2019 roku dostępne jest w załączeniu do pobrania.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2019 rok

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży i ocena stanu porządku i spokoju publicznego w mieście w 2019 roku dostępne jest w załączeniu do pobrania.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży i ocena stanu porządku i spokoju publicznego w mieście w 2018 roku dostępna jest w załączeniu do pobrania.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2017 rok

Łomżyńska Straż Miejska utworzona została Uchwałą nr 95/XIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 czerwca 1991 roku, rozpoczynając funkcjonowanie z dniem 15 września 1991 roku. Obecnie działanie straży regulują przepisy Ustawy o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 roku z ostatnimi poprawkami z 2013 roku /Dz.U.2013.1383 z dnia 27 listopada 2013r./ i przepisy wykonawcze określające uprawnienia, zadania i ujednolicone formy szkolenia, umundurowania i wyposażenia oraz sposoby nadzoru i kontroli w ramach samorządu i organów państwa.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2016 rok

Łomżyński oddział Straży Miejskiej utworzony został Uchwałą nr 95/XIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 czerwca 1991 roku i rozpoczął funkcjonowanie z dniem 15 września 1991 roku. Obecnie działanie straży regulują przepisy Ustawy o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 roku z ostatnimi poprawkami z 2013 roku /Dz.U.2013.1383 z dnia 27 listopada 2013r./ i przepisy wykonawcze określające uprawnienia, zadania i ujednolicone formy szkolenia, umundurowania i wyposażenia oraz sposoby nadzoru i kontroli w ramach samorządu i organów państwa.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2015 rok

Łomżyński Oddział Straży Miejskiej utworzono w oparciu o Uchwałę nr 95/XIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 czerwca 1991 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Łomży. Podstawy prawne określały wtedy głównie Ustawa o Samorządzie Terytorialnym i Ustawa o Policji a zakres działalności, organizacja oraz struktura zawarte były w Statucie Straży Miejskiej. Formalnie straż rozpoczęła pracę z dniem 15 września 1991 roku z założeniem, że docelowo zatrudnionych będzie od 15 do 40 pracowników. W okresie dotychczasowego funkcjonowania w straży nie pracowało więcej niż 14 osób.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2014 rok

foto
Łomżyński Oddział Straży Miejskiej utworzono w oparciu o Uchwałę nr 95/XIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 czerwca 1991 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Łomży. Podstawy prawne określały wtedy głównie Ustawa o Samorządzie Terytorialnym i Ustawa o Policji a zakres działalności, organizacja oraz struktura zawarte były w Statucie Straży Miejskiej. Formalnie straż rozpoczęła pracę z dniem 15 września 1991 roku z założeniem, że docelowo zatrudnionych będzie od 15 do 40 pracowników. W okresie dotychczasowego funkcjonowania w straży nie pracowało więcej niż 14 osób i jest to także obecny stan zatrudnienia.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży za 2013 rok

Łomżyński oddział Straży Miejskiej utworzony został Uchwałą nr 95/XIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 czerwca 1991 roku i rozpoczął funkcjonowanie z dniem 15 września 1991 roku. Obecnie działanie straży regulują przepisy Ustawy o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 roku z ostatnimi poprawkami z 2013 roku /Dz.U.2013.1383 z dnia 27 listopada 2013r./ i przepisy wykonawcze określające uprawnienia, zadania i ujednolicone formy szkolenia, umundurowania i wyposażenia oraz sposoby nadzoru i kontroli w ramach samorządu i organów państwa.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ŁOMŻY I OCENA STANU PORZĄDKU I SPOKOJU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE W 2012 ROKU Straż Miejska Łomży funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1991 roku organizacyjnie usytuowana jest jako jeden z wydziałów w strukturze Urzędu Miejskiego. Odrębność zachowuje jedynie w sferze bezpośredniego planowania działań dla realizacji ustawowych zadań ukierunkowanych przede wszystkim na egzekwowanie przepisów regulujących spokój i porządek publiczny w granicach administracyjnych miasta.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ŁOMŻY I OCENA STANU PORZĄDKU i SPOKOJU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE W 2011 ROKU Planowanie pracy Straży Miejskiej Łomży na 2011 rok oparte zostało w głównej mierze na wypracowanych i przyjętych kierunkach działań, mających być kontynuacją założeń z lat poprzedzających, jak również uwzględniających bieżące sygnały, wnioski i zgłoszenia mieszkańców miasta. Realnie możliwe działania ukierunkowane zostały na:
więcej

Straż Miejska rekrutuje

foto
Ogłoszony został nabór na pięć wolnych stanowisk urzędniczych aplikanta Straży Miejskiej w Łomży. Związany jest on z odejściami strażników na emeryturę i zwiększającą się liczbą obowiązków. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 października.
więcej

#GaszynChallenge Straż Miejska w Łomży

Przyjęliśmy wyzwanie od Straży Miejskiej w Ostrołęce, Pompowaliśmy dla Kubusia:
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengekuba
więcej

Co dalej ze Strażą Miejską w Łomży?

fot.arch.
Od dłuższego czasu Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przygląda się pracy łomżyńskiej Straży Miejskiej. Możliwe, że pojawią się zmiany, które weszłyby w życie od przyszłego roku. W grę wchodzi reorganizacja lub całkowita likwidacja formacji. W tej sprawie decydujący głos będą mieli… mieszkańcy.
więcej

Straż Miejska latem

Piękna, słoneczna pogoda przypomina, że trwają letnie wakacje i urlopy. Nic dziwnego, że kiedy słońce mocniej przygrzewa mieszkańcy Łomży i goście odwiedzający nasze miasto szukają terenów nad wodą, aby spędzić tam każdą wolną chwilę. Bezpieczeństwo osób przebywających w takich miejscach, to dla Straży Miejskiej Łomży, jeden z głównych priorytetów w tym okresie.
więcej

Informacja o Kartach Parkingowych

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach". Jest wydawana na osobę (nie na samochód) lub na placówkę. To dokument międzynarodowy, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej.
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2010 rok

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
I OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO
W MIEŚCIE W 2010 ROKU
Wypracowane na 2010 rok kierunki działań Straży Miejskiej Łomży obejmowały w głównej mierze zadania mające na celu: poprawienie skuteczności w ujawnianiu i eliminowaniu uciążliwości wynikających z wykroczeń popełnianych najczęściej w kategoriach związanych z:
więcej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2009 roku

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej łomżyńscy radni będą dyskutowali m.in. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście w 2009 roku. Swoje informacje na ten temat przekażą Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna oraz Straż Miejska. Poniżej prezentujemy sprawozdanie Straży Miejskiej Łomży z działalności i ocenę stanu porządku publicznego w mieście w 2009 roku.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED