Łomża

Strona główna » Miasto » Program Rozwoju Miasta Łomża

Konwent Programu Rozwoju Miasta Łomża

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 111/16 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 7 kwietnia 2016 został powołany Konwent, który będzie pełnił nadzór nad realizacją PROGRAMU ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS.
więcej

PRZYJĘTO PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA 2020 PLUS

foto
Podczas sesji w dniu 25 stycznia 2016 Rada Miejska przyjęła jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym „Program Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus”. Od tego momentu Program stał się podstawowym planem wyznaczającym najważniejsze cele i główne kierunki rozwoju Łomży w perspektywie 2020 plus. Program to zbiór jasno określonych celów i priorytetów dla miasta.
więcej

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Miasta Łomża

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus"
więcej

Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus

W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie tworzenia Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus (PRMŁ) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu. Proces ten stworzył możliwość przedstawienia uwag, opinii i propozycji zapisów do dokumentu strategicznego dla Miasta - partnerom społecznym i gospodarczym, a także wszystkim zainteresowanym obywatelom. Konsultacje prowadzone były w okresie od dnia 15 września 2015 r. do dnia 2 października 2015 r. Poniżej prezentujemy Raport, który zawiera omówienie form przeprowadzonych konsultacji oraz prezentuje wyniki konsultacji. Jednocześnie składamy podziękowanie wszystkim, którzy wyrazili zainteresowanie i poświęcili swój czas biorąc udział w konsultacjach, w szczególności uczestnicząc w otwartym spotkaniu konsultacyjnym. Dziękujemy ! Prezydent Miasta oraz Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Miasta Łomża.
więcej

Spotkanie konsultacyjne PRMŁ

Poniżej link do informacji podsumowującej otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbyło się w dniu 29.09.2015 r. w ramach procesu konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Miasta Łomża. http://www.lomza.pl/index.php?wiad=4734
więcej

Spotkanie konsultacyjne

spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu Rozwoju Miasta Łomża
Szanowni Mieszkańcy Łomży, zapraszamy w dniu 29 września 2015 r. o godz. 16.00 na otwarte spotkanie konsultacyjne umożliwiające omówienie i ocenę opracowanego Programu Rozwoju Miasta Łomża. Spotkanie odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 1 (nowy budynek) - aula im. Prof. Antoniego Jakubczaka.
więcej

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Szanowni Mieszkańcy Łomży, przedstawiamy do konsultacji projekt Programu Rozwoju Miasta Łomża (PRMŁ). Projekt PRMŁ został stworzony wspólnym wysiłkiem dziesiątek osób i instytucji, także jego wdrożenie będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu całego środowiska mieszkańców Łomży. Zapraszamy więc wszystkich do współpracy przy tworzeniu ostatecznego kształtu dokumentu poprzez zgłaszanie swoich uwag i propozycji.
więcej

PLANUJEMY ROZWÓJ MIASTA - otwarty nabór pomysłów, projektów, zadań

Szanowni Mieszkańcy Łomży Władze Miasta ogłaszają rozpoczęcie procesu zgłaszania propozycji działań w ramach poszczególnych celów strategicznych Programu Rozwoju Miasta Łomża.
więcej

Podsumowanie pierwszego etapu prac nad PRMŁ

foto
W dniu 29 czerwca 2015 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie zespołów roboczych pracujących nad Programem Rozwoju Miasta Łomża.
więcej

Program Rozwoju Miasta Łomża - spotkanie zespołów roboczych

29 czerwca 2015 r. Godzina 13.00 Miejsce spotkania: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, sala 214
więcej

Konsultacje społeczne w obszarze INFRASTRUKTURA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Szanowni Państwo,
zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w obszarze INFRASTRUKTURA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE w ramach prac nad PROGRAMEM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA. Spotkanie odbędzie się 15 maja 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.
Moderatorem spotkania będzie Dr Paweł Piątkowski.
więcej

Konsultacje społeczne w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w obszarze POLITYKA SPOŁECZNA w ramach prac nad PROGRAMEM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA. Spotkanie odbędzie się 5 maja 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży. Moderatorem spotkania będzie Dr Cecylia Sadowska-Snarska.
więcej

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Miasta Łomża

Urząd Miejski w Łomży oraz Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości zapraszają na konsultacje społeczne Programu Rozwoju Miasta Łomża w obszarze Edukacja - Kultura - Sport. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2015 r., w godz. 11.00-13.00 w auli 315 PWSIiP przy ul. Akademickiej 14 w Łomży.
więcej

Konsultacje analizy SWOT w zakresie GOSPODARKI

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy materiał wypracowany przez grupę roboczą w obszarze GOSPODARKA w ramach prac nad PROGRAMEM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA.
Pierwsza część prezentacji przedstawia diagnozę gospodarczą miasta w odniesieniu do uwarunkowań zewnętrznych (dokumenty mające największy wpływ na rozwój gospodarczy miasta) i wewnętrznych (porównanie z wybranymi miastami). Druga część to analiza SWOT dla miasta Łomża w zakresie gospodarki oraz zdiagnozowane przez przedsiębiorców kluczowe problemy rozwoju gospodarczego miasta.
Prezentacja została opracowana przez Dr Adama Miarę – Eksperta w ramach obszaru problemowego gospodarka.
więcej


PROCES OPRACOWANIA PROGRAMU ROZWOJU

Poniżej przedstawiamy skład Zespołu ds. opracowania Programu Rozwoju Miasta Łomża (PRMŁ), schemat organizacji prac oraz planowany harmonogram prac.
więcej

W poszukiwaniu szans

W załączeniu przedstawiamy prezentację dotyczącą Programu Rozwoju Miasta, zaprezentowaną na konferencji inaugurującej prace nad stworzeniem programu.
więcej

Rozpoczęły się prace nad programem rozwoju gospodarczego miasta

Profesor Bogusław Plawgo poprowadził wczorajszą konferencję
W miejskim ratuszu odbyła się wczoraj konferencja, inaugurująca prace nad stworzeniem programu rozwoju Miasta Łomża. W obradach uczestniczyli Zastępcy Prezydenta Miasta - Agnieszka Muzyk i Andrzej Garlicki, grono ekspertów, na czele z profesorem Bogusławem Plawgo - wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży i liderem przedsięwzięcia oraz licznie przybyli goście z różnych środowisk - radni, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkolnictwa, kultury. Wszystkich połączył jeden cel - wypracowanie optymalnego rozwiązania pod przyszły rozwój gospodarczy miasta.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED