Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Fundusze norweskie i EOG » Działania informacyjno - promocyjne projektu - kontakt

Działania informacyjno-promocyjne – kontakty Information and promotion activities – contacts

Realizacja działań informacyjnych oraz promocyjnych w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto,
w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 odbywa się za pośrednictwem poniżej wymienionych wydziałów Urzędu Miejskiego w Łomży:
a) Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – Anna Walczyk, tel. (86) 215 67 98, e-mail: a.walczyk@um.lomza.pl
b) Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych – Karolina Krzykowska, tel. (86) 215 67 36, e-mail: k.krzykowska@um.lomza.pl
Ogólny adres e-mail do kontaktu w ramach realizacji projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”: rozwój.lokalny@um.lomza.pl

Facebook

Implementation of information and promotion activities under the project entitled "Łomża - the city, where I live and work ", financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, takes place through the following departments of the City Hall of Łomża:

a) Department of Investments, Development and External Funds - Anna Walczyk, tel. (86) 215 67 98, e-mail: a.walczyk@um.lomza.pl
b) Department of Culture, Sport and Social Initiatives - Karolina Krzykowska, tel. (86) 215 67 36, e-mail: k.krzykowska@um.lomza.pl

General e-mail address to contact under the implementation of the project entitled "Łomża - the city where I live and work": rozwoj.lokalny@um.lomza.pl

Facebook

2021-12-30 09:05 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED