Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013 » Muzeum

Muzeum w remoncie

foto
W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się długo wyczekiwana modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Północno Mazowieckiego przy ul. Dwornej 22 w Łomży, do którego placówka ta została przeniesiona w 2005 roku. Warta 4 miliony złotych inwestycja, na której realizację władzom Łomży udało się pozyskać ponad 3 miliony zł dofinansowania ze środków unijnych RPO WP, potrwa 14 miesięcy. Pierwszymi pracami, do których przystąpił wyłoniony w czerwcowym przetargu wykonawca, jest remont garażu, rozbiórka komina po byłej kotłowni oraz wymiana węzła cieplnego.
więcej

Muzeum budzi się do życia

foto
Zastępca Prezydenta Łomży Marcin Sroczyński, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podpisał umowę na realizację - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007/13 – nowej docelowej siedziby Muzeum Północno-Mazowieckiego. W spotkaniu z beneficjentami udział wzięli marszałek Jarosław Dworzański oraz wicemarszałkowie - Bogusław Dębski i Ignacy Jasionowski oraz Członek Zarządu Jacek Piorunek. Łączna wartość podpisanych 16 marca umów to ponad 28,5 mln złotych, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie prawie 21 mln. Znaczna część tych kwot dotyczy Muzeum Północno-Mazowieckiego, w tym ponad 3 mln z EFRR. Dzisiejsze wydarzenie kończy inwestycyjne spowolnienie w budynku przy ul. Dwornej 22, powodowane brakiem funduszy.
więcej

Pieniądze na Muzeum z RPO

Muzeum Północno-Mazowieckie
Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego podjął we wtorek 10 lutego decyzję o skierowaniu do realizacji pięciu projektów (w tym modernizację i adaptację zabytkowego budynku przy ul. Dwornej 22 na potrzeby Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży), zgłoszonych do konkursu w ramach RPO Działanie 6.3 czyli Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Wszystkie te projekty zostały najwyżej ocenione przez ekspertów. Dwa kolejne znalazły się na liście rezerwowej.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED