Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Pierwsze posiedzenie ŁRDPP IV kadencji

foto
Po raz pierwszy spotkała się Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego wybrana na IV kadencję. Posiedzenie odbyło się 5 października 2023 r. o godz. 16.30 w Hali Kultury w Łomży.
więcej

Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Zarządzeniem nr 267/23 z dnia 21 września 2023 r. Prezydent Łomży powołał Łomżyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego - organ konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie działalności pożytku publicznego.
więcej

Wybory do Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Prezydent Miasta Łomża ogłosił wybory do składu Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędą się podczas zebrania wyborczego 18 września 2023 r. o godz. 16.00 w Domku Pastora w Łomży.
więcej

ŁRDPP kończy swoją kadencję. Będą nowe wybory

członkowie ŁRDPP z z-cą prezydenta Andrzejem Stypułkowskim
17 sierpnia 2023 r. członkowie trzeciej kadencji Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spotkali się po raz ostatni, aby podsumować swoje działania i przedsięwzięcia, a także omówić wnioski i plany na przyszłą kadencję. Wybory na kolejną kadencję planowane są we wrześniu br.
więcej

ŁRDPP III kadencji wybrała swoje władze

Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego z Zastępcą Prezydenta Miasta Łomża Andrzejem Stypułkowskim
13 października 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji. Nowych członków Rady powitał Andrzej Stypułkowski Zastępca Prezydenta Miasta Łomża, który wręczył zebranym listy gratulacyjne. Podczas pierwszego posiedzenia odbyły się wybory władz ŁRDPP: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
więcej


Wybory do ŁRDPP III kadencji

27 lutego (czwartek) o godz. 16.00 w Domku Pastora w Łomży odbędzie się zebranie wyborcze, podczas którego będzie można zgłaszać kandydatów i głosować na członków Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
więcej

Obradowała ŁRDPP

foto
Plan pracy na 2019 r. omawiali członkowie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w Domku Pastora. 20 maja (poniedziałek) 10 obecnych na spotkaniu członków ŁRDPP przedstawiało swoje propozycje usprawnienia współpracy pomiędzy miastem a ngo.
więcej

Zmiana składu ŁRDPP II kadencji

Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Nowi radni zostali wytypowani do składu Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prezydent Łomży wskazał też swoich nowych przedstawicieli w Radzie Działalności.
więcej

Skład ŁRDPP na II kadencję

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski powołał Łomżyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję. Jej skład prezentujemy poniżej.
więcej

Wybory do Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję

Prezydent Łomży zwołuje na dzień 16 lutego 2017 roku zebranie wyborcze do Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję. Zebranie odbędzie się o godz. 16:30 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora w Łomży, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. Mogą w nim wziąć udział organizacje pozarządowe mające siedzibę i działające na rzecz Miasta Łomża.
więcej

Debatowaliśmy o Radzie Działalności Pożytku Publicznego

foto
„Czy potrzebna jest nam Rada Działalności Pożytku Publicznego?” - debatę po takim tytułem Urząd Miejski zorganizował w poniedziałek 6 czerwca w Domku Pastora. Urzędnicy spotkali się z organizacjami pozarządowymi, aby podsumować dobiegającą końca dwuletnią kadencję Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazać mocne i słabe strony funkcjonowania Rady, a także rozwiązania, które warto zastosować w przyszłości, przygotowując się do wyboru kandydatów do nowego składu. Swoimi doświadczeniami z pracy z RDPP w województwie podlaskim dzieliły się w Łomży: dr Eliza Szadkowska – pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. organizacji pozarządowych i Ewa Jasińska z Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
więcej

Powołanie i skład ŁRDPP

przedstawiciele ngo w ŁRDPP: od lewej: Tomasz Wróblewski, Grażyna Czajkowska, Kamil Kamiński, Joanna Salwa-Anucińska, Edward Matejkowski, Danuta Gieraga
Łomżyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego powołał Zarządzeniem nr 144 z dnia 11.06.2014 roku Prezydent Miasta Łomży. ŁRDPP jest organem konsultacyjnym i opiniodawczo-doradczym Prezydenta. Jej głównym celem jest wspieranie działań obywatelskich poprzez ułatwienie współpracy sektora pozarządowego z Miastem Łomża.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED