Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka » Stop Wykluczeniu Cyfrowemu

Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża
Tablica projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża"

Projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”,
działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.


Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łomża poprzez:
•    dostarczenie Internetu do 500 mieszkańców Łomży, których dochody kwalifikują do otrzymywania pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, osób 50+ o najniższych dochodach
•    budowę infrastruktury sieciowej (sieć światłowodowa)
•    przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu dla 500 Beneficjentów Ostatecznych projektu i stworzenie portalu e-learningowego
•    akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu;
•    wyposażenie w sprzęt komputerowy 15 jednostek podległych Miastu (placówek oświatowych, placówek kultury, opieki społecznej i bibliotek)
 
Wartość projektu – 6 039 833,55 PLN
Wartość dofinansowania – 5 513 782,46 PLN w tym dotacja celowa z budżetu państwa 827 067,37 PLN
Realizacja w latach 2011-2015

 

Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (zarządzenie zmieniające zapisy umowy użyczenia i uczestnictwa dostępne jest TUTAJ).

TUTAJ MOŻNA SPRAWDZIĆ JAKIE MASZ PRAWO ZGODNIE Z RODO ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W TEJ SPRAWIE (kliknij)

2011-12-21 09:01 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED