Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży

Zakończono rzeczową realizację Projektu pn. „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
więcej


Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem

foto
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
więcej

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży

foto
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
więcej

Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63

foto
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.
więcej

Projekt pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża

W dniu 25 września 2013r. Rada Miejska Łomży podjęła Uchwałę Nr 361/XLIII/13 o przystąpieniu Miasta Łomża do opracowania i wdrożenia Panu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zgodnie z Uchwała został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Wniosek został oceniony pozytywnie i Miasto Łomża pozyskało dofinansowanie na opracowanie PGN w wysokości 212.840 zł przy wkładzie własnym 37.560 zł.
więcej

Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap

foto
Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego miasto Łomża wskazane jest jako centrum jednego z dziewięciu Rejonów Funkcjonalnych Gospodarki Odpadami. Łomżyński Rejon Funkcjonalny Gospodarki Odpadami zajmuje powierzchnię ok. 2.327 km2 zamieszkałą przez 165.069 mieszkańców. Są to tereny miasta Łomża, miasta i gminy Jedwabne, miasta i gminy Nowogród, gminy Łomża, gminy Miastkowo, gminy Piątnica, gminy Przytuły, gminy Śniadowo, gminy Wizna, gminy Zbójna, miasta Kolno, miasta Stawiski, gminy Grabowo, gminy Kolno, gminy Mały Płock, gminy Turośl, miasta Szczuczyn.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED