Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Rady społeczne » Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością

KONTAKT

Przewodniczący - Jarosław Kaja
rada.niepelnosprawnych@um.lomza.pl

Obsługa Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością:
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Miejski w Łomży
ul. Farna 1
tel. 86 216 80 68
osoba do kontaktu: Justyna Chmielewska-Ţurcan
j.chmielewska@um.lomza.pl
2021-08-11 09:33 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ostatnie posiedzenie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

Ostatnie posiedzenie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i Przewodniczący Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością Jarosław Kaja
Dobiega końca II kadencja organu doradczego Prezydenta Łomży w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ostatnie posiedzenie rady odbyło się 12 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.

Za zaangażowanie w prace rady dziękował jej członkom Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. – Państwa głos doradczy jest dla mnie niezwykle istotny, dziękuję za tę wieloletnią współpracę – mówił do zgromadzonych prezydent i zachęcał do aktywności na rzecz osób niepełnosprawnych w kolejnej kadencji. Obecnym na posiedzeniu członkom przekazał pisemne podziękowania i upominki.

Przewodniczący Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością Jarosław Kaja podsumował 5-letnią działalność rady i podziękował Prezydentowi Łomży za współpracę,  wsparcie oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W imieniu rady, przekazał na ręce prezydenta pamiątkowy grawerton.

Gratulacje za wieloletnią aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnościami składali członkom społecznej rady obecni na posiedzeniu Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Tadeusz Grzymała oraz przewodniczący Łomżyńskiej Rady Sportu, radny Andrzej Wojtkowski.

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością  jest organem doradczym Prezydenta Miasta Łomża, została powołana po raz pierwszy w 2015 roku. Kończąca się obecnie II kadencja rady zgromadziła 25 członków – przedstawicieli osób z niepełnosprawnością oraz organizacji działających na ich rzecz. Do zakresu działania rady należy m.in.: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością oraz przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz osób niepełnosprawnych.


2024-03-13 08:55 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Głos osób z niepełnosprawnością w Łomży

Jak sprawić by głos osób z niepełnosprawnościami był słyszalny w społecznościach lokalnych? – na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy Łomżyńskiego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie przygotował Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami przy wsparciu Miasta Łomża.

18 grudnia w Hali Kultury w Łomży spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Uczestników powitały Magdalena Bobrowska i Grażyna Kosińska z Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, a poprzez łącze internetowe – Anna Drabarz, prezes stowarzyszenia, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

W imieniu Miasta Łomża gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta Łomża, Andrzej Stypułkowski. - Cieszę się, że możemy w Łomży rozmawiać o sytuacji osób z niepełnosprawnością, życzę Państwu owocnego spotkania i wypracowania w dyskusji ciekawych pomysłów, które moglibyśmy później wcielić w życie – mówił Zastępca Prezydenta.

Przedstawicielki Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami omówiły koncepcję nowo utworzonego w Białymstoku Ośrodka Niezależnego Życia. Ośrodek ma być miejscem prowadzonym przez i dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności młodych, punktem informacyjnym na temat niepełnosprawności, przestrzenią dla spotkań i wymiany doświadczeń oraz tworzenia wspólnych inicjatyw, miejscem uzyskania wiedzy i porady oraz wypracowywania rozwiązań w sytuacjach, gdy osoba z niepełnosprawnością lub jej bliski czuje się zagubiona albo potrzebuje konkretnego wsparcia. Ośrodek mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

O wymianie studenckiej mówili podczas spotkania w Łomży uczestnicy projektu „Włączamy mobilność”. Celem projektu jest wspieranie osób studiujących z niepełnosprawnościami w wymianach zagranicznych i w pełnym uczestnictwie w Programie Erasmus+.  Uczestnicy konwentu zapoznali się również z projektem ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.

Drugą część konwentu wypełniły warsztaty partycypacyjne: Jak sprawić by głos osób z niepełnosprawnościami był słyszalny w społecznościach lokalnych? Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których wypracowywali konkretne rozwiązania. Na zakończenie każda grupa zaprezentowała swoje wnioski i pomysły.

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami organizuje podobne spotkania w różnych częściach województwa podlaskiego. Ze wszystkich spotkań stworzy raport, który następnie zostanie przekazany do środowisk organizacji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Wydarzenie jest dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2023-12-19 09:53 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Zaproszenie na Łomżyński Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami oraz Miasto Łomża serdecznie zapraszają do udziału w Łomżyńskim Konwencie Osób z Niepełnosprawnościami „Własnym głosem 2023”. Wydarzenie odbędzie się w Hali Kultury w Łomży (ul. Stary Rynek 6, sala spotkań, I piętro) 18 grudnia o godzinie 12:00.

- Konwent będzie okazją do spotkania i rozmowy na temat spraw osób z niepełnosprawnościami z udziałem samych osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli organizacji i instytucji działających na ich rzecz oraz naszych sojuszników i sojuszniczki - zaprasza do udziału w wydarzeniu Anna Drabarz, prezeska Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami.

Program Konwentu 18 grudnia 2023 r., Hala Kultury:
11:30 - 12:00 Rejestracja uczestników i uczestniczek
12:00 - 12:20
•  Otwarcie Konwentu
•  Konwencja w działaniu w regionie i w Polsce w 2023 roku - przegląd inicjatyw i zmian wdrażających Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami z ostatnich miesięcy w regionie.
12:20-13:20 Panel dyskusyjny: Niezależne życie - realny cel czy utopia?
13:20-13:40 Przerwa kawowa
13:40 - 14:50 Warsztaty partycypacyjne: Jak sprawić by głos osób z niepełnosprawnościami był słyszalny w społecznościach lokalnych?
14:45-15:00 Przedstawienie wniosków, głosy publiczności i zamknięcie Konwentu

Zapraszamy!

Wydarzenie jest dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2023-12-14 09:53 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Zapraszamy na Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Występy artystyczne, wystawa rękodzieła, animacje dla dzieci, badania profilaktyczne – to wszystko czeka na uczestników Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Już 20 maja 2022 r. Urząd Miejski w Łomży przygotował szereg atrakcji dla mieszkańców. Wydarzenie zaplanowano od rana do późnego popołudnia w różnych punktach miasta.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością rozpocznie tuż przed 9.00 mecz integracyjny w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2, w którym uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zmierzą się z drużyną Urzędu Miejskiego. Następnie w Hali Kultury odbędą się animacje dla dzieci – przedszkolaków i uczniów łomżyńskich placówek integracyjnych.

W samo południe na parkingu przy Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 rozpocznie się część piknikowa Dnia Osób z Niepełnosprawnością. W ramach przeglądu twórczości osób z niepełnosprawnością na scenie zobaczymy podopiecznych: Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Seniora. Następnie zagrają i zaśpiewają znane i lubiane przez łomżyńską publiczność rodzime zespoły: Bioacoustic i Skiela Kapela.  Zatańczą "Gwiazdeczki" i dzieci z "katolika" oraz mali tancerze z Elite Dancing Kids pod kierunkiem Eli Komorowskiej.

W pobliżu sceny staną stoiska, a w nich można będzie m.in. zbadać poziom cukru we krwi i zmierzyć ciśnienie – badania przeprowadzą przedstawicielki Centrum Medycznego „Cemed”. Natomiast Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży zaprosi do swojego stoiska panów, którym, w ramach profilaktyki chorób nowotworowych raka prostaty, będzie pobierana krew na oznaczenie poziomu PSA. Pielęgniarki będą tez prowadzić edukację dotyczącą zdrowego trybu życia.

Do swoich stoisk zaproszą Centra Integracji Społecznej. CIS z Łomży będzie częstować uczestników wydarzenia popcornem, watą cukrową i pączkami, zaprezentuje też prace swoich podopiecznych. Natomiast CIS z Piątnicy przeprowadzi gry i zabawy dla dzieci, w namiocie zaplanowano malowanie twarzy i wykonywanie zwierząt z balonów.

W Dzień Osób z Niepełnosprawnością zaangażują się studenci pedagogiki Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Uczelnia po raz kolejnych włącza się w miejskie wydarzenie dedykowane osobom z niepełnosprawnością. Tym razem studenci poprowadzą kącik rysunkowy i czytelniczy dla dzieci z placówek integracyjnych w Hali Kultury, a po południu zorganizują animacje w plenerze dla najmłodszych uczestników integracyjnej imprezy.

Na uczestników wydarzenia czekało będzie stoisko z wodą pitną, które przygotuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. W trakcie imprezy zaplanowano również ciepły poczęstunek.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizowany jest w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.


 
2022-05-16 10:49 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Informacje dla osób z niepełnosprawnością

2021-11-19 11:47 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Przy Oddziale PFRON ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok zostało uruchomione Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat:
•    programów realizowanych przez PFRON,
•    projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
•    obowiązujących systemów orzecznictwa,
•    dostępnego wsparcia finansowego, a także rzeczowego,
•    zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
•    ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
•    instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Pracownicy oddelegowani do pracy w CIDON są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału - numer telefonu do kontaktu 85 733 87 05
 

2021-11-19 10:08 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Łomżyńska Społeczna Rada ds Osób z Niepełnosprawnością spotkała się po raz pierwszy w tym roku

O możliwościach wsparcia osób z niepełnosprawnością w 2021 r. i o współpracy przy organizacji letniego pikniku dyskutowano podczas posiedzenia Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością. 25 czerwca w Hali Kultury spotkali się członkowie rady i zaproszeni goście: zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży Wiesław Jagielak, kierownik Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Jolanta Dąbrowska i pracownik biura, Tomasz Świerszcz.

W ratuszu nadal funkcjonuje stanowisko asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej. - Każda osoba, która zgłosi w Urzędzie Miejskim potrzebę pomocy przy załatwieniu sprawy, na pewno ją otrzyma - zapewniał zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski.

Przedstawiciele BZIRON przedstawili ofertę wsparcia osób z niepełnosprawnością. - W zakresie rehabilitacji społecznej, ze środków PFRON dofinansowane są turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne czy likwidacja barier architektonicznych, natomiast w zakresie rehabilitacji zawodowej pomoc zakłada m.in.: zwrot wydatków na na instrumenty i usługi rynku pracy, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności, wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - wymieniała kierownik Jolanta Dąbrowska.

Dyrektor MOPS zapewniał, że osoby z niepełnosprawnością mogą w każdej chwili zadzwonić do ośrodka i zgłosić potrzebę, a pracownicy na pewno zajmą się problemem.

Przewodniczący rady Jarosław Kaja wraz z Magdaleną Kamińską przedstawili członkom rady plany dotyczące organizacji II Łomżyńskiego Pikniku Osób z Niepełnosprawnością. Pod koniec sierpnia piknik przygotuje Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej przy wsparciu środków konkursowych z budżetu Miasta Łomża. - Zachęcamy członków rady do włączenia się w organizację pikniku, moga Państwa upiec ciasta lub w inny sposób zaangażować się wydarzenie - zachęcała Magdalena Kamińska.

 

2021-06-29 14:28 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Stowarzyszenie DA SIĘ - Punkt Konsultacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością

Stowarzyszenie DA SIĘ poinformowało, że do końca 2020 r. osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia Punktu Konsultacyjnego. Projekt zakłada zwiększenie samodzielności i aktywności życiowej 15 osób z niepełnosprawnością, poprzez skorzystanie z indywidualnego wsparcia specjalistów: psychologa, prawnika, trenera umiejętności społecznych, doradcy ds. osób z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Okres realizacji:
7.12- 31.12.2020r
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest zarówno do osób pracujących jak i bezrobotnych posiadających lekki, umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności, którzy zamieszkują miasta Łomża, pow. łomżyński oraz pow. zambrowski i nie korzystają jednocześnie z innych projektów współfinansowanych przez PFRON.
Rekrutacja:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Łomża, ul. Polowa 45 (parter);
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Szumowo, ul. Dolna 24;
Telefon kontaktowy: 600217619 Grzegorz Śledziewski.

Realizator projektu: Stowarzyszenie DA SIĘ

2020-12-11 12:06 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

5 listopada 2019 r. /wtorek/ o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (II piętro) odbędzie się posiedzenie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością. W spotkaniu uczestniczyć będą: Zastępca Prezydenta Miasta Łomży Pan Andrzej Stypułkowski oraz Pan Krzysztof Kozicki Kierownik PCPR w Łomży i Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy.

Proponowany porządek posiedzenia
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością.
4.    Omówienie założeń funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Piątnicy przez Pana Krzysztofa Kozickiego.
5.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

2019-10-22 13:19 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Spotkanie z poseł Bernadetą Krynicką

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością zaprasza na otwarte spotkanie z poseł Bernadetą Krynicką, które odbędzie się we wtorek 23 lipca 2019 r. o godz. 14.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
2019-07-17 08:50 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Zaproszenie na posiedzenie Rady

III sesja Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się we wtorek 2 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
2019-04-01 15:47 Opublikował: Lukasz Czech

SKŁAD RADY II KADENCJI

Skład Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami drugiej kadencji powołał Prezydent Miasta Łomża Zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 55/19 z dnia 28 lutego 2019 r.

Skład Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością:
1. Blusiewcz Hanna
2. Borawska Anna
3. Gilewska Iwona
4. Godlewski Krzysztof
5. Góralczyk Mirosława
6. Janczyk Stanisław
7. Jankowski Wojciech Konstanty
8. Kaja Jarosław
9. Kamińska Magdalena
10. Karwowska Elżbieta
11. Kuźmienko Elżbieta
12. Lipiński Piotr
13. Malinowska Bogumiła
14. Mierzejewski Jerzy
15. Pawłowski Piotr
16. Piaścik Mirosława Anna
17. Raczek-Szyjko Katarzyna
18. Rainko Krzysztof
19. Serafin Jadwiga
20. Sinoff Magdalena Anna
21. Szczodry Tadeusz
22. Szymańska Ewa Katarzyna
23. Szymański Jan
24. Szymański Bernard
25. Wróblewski Tomasz

2019-03-14 12:47 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Zaproszenie na posiedzenie Rady

II sesja Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się w czwartek 7 marca 2019 roku o godz. 14.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”.
2019-03-05 14:19 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Pierwsza sesja Rady drugiej kadencji

I sesja Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 roku o godz. 14.30 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”.
2019-02-07 11:29 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Zgłoszenia do Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

Wraz z końcem kadencji samorządu swoje funkcjonowanie zakończyła również Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością. Ceniąc sobie dotychczasową współpracę i głos osób niepełnosprawnych, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zamierza powołać taką radę również na kolejną kadencję.

Zainteresowane osoby z niepełnosprawnościami oraz działające w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi swoje zgłoszenia do Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością mogą składać do 3 grudnia 2018 r. pod adresem: j.chmielewska@um.lomza.pl. Swoje zgłoszenia można również zostawić w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (Stary Rynek 14).

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami zajmuje się opiniowaniem i inspirowaniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich integracją zawodową i społeczną. Jej członków powołuje Prezydent Łomży w drodze zarządzenia, biorąc pod uwagę reprezentowanie w Radzie wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnością. Obowiązujący w poprzedniej kadencji regulamin dostępny jest --->TUTAJ<---

2018-11-19 13:26 Opublikował: Lukasz Czech

Dyżury doradcy zawodowego

Zapraszamy na spotkania z doradcą zawodowym Panią Anną Borawską.

Dyżur specjalisty organizujemy w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16.30-18.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1. Pani Anna Borawska udzielać będzie porad głównie z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

2016-04-13 08:34 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Dyżury Zarządu Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

Członkowie Zarządu czekają na mieszkańców w każdy drugi i trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 16.00 do 18.00 w Domku Pastora. Na spotkania mogą przychodzić wszyscy mieszkańcy, którzy potrzebują rozmowy, porady w zakresie rozwiązania swoich spraw dotyczących głównie tematu niepełnosprawności.
2016-01-15 14:01 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Regulamin Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

Załączniki

  1. REGULAMIN
2015-10-30 09:11 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Polub nas na Facebooku!

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością ma swój profil na Fb.

Zapraszamy TUTAJ

2015-10-29 15:00 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Skład Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski powołał do życia Łomżyńską Społeczną Radę ds. Osób z Niepełnosprawnością Zarządzeniem Nr 273/2015 z dnia 25 września 2015 roku. Radę tworzy 37 osób: 35 przedstawicieli osób z niepełnosprawnością, organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz 2 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta. W skład Rady wchodzą:

1    Hanna Blusiewicz
2    Krzysztof Blusiewicz
3    Hanna Czajkowska
4    Paweł Doboszewski
5    Krystyna Gołaszewska-Wagner
6    Teresa Gołębiewska
7    Michał Tomasz Góralczyk
8    Konstanty Wojciech Jankowski
9    Jarosław Juszkiewicz
10    Elżbieta Karwowska
11    Paweł Karwowski - przewodniczący
12    Beata Kiełczewska-Szmit
13    Kazimierz Kryszpin
14    Wincenty Kulas
15    Izabela Kulesza
16    Elżbieta Kuźmienko
17    Lilianna U. Lechowicz
18    Anna Mikołajczyk
19    Zbigniew Nawrocki
20    Jolanta Nowacka
21    Piotr Pawłowski
22    Marcin Pruszko
23    Halina Sokołowska
24    Paweł Spaliński
25    Tadeusz Szczodry
26    Krzysztof Szymanowski
27    Halina Szymańska
28    Jan Szymański
29    Bożena Ścibek
30    Sławomir Śledziewski
31    Alina Elżbieta Święcińska
32    Joanna Truszkowska
33    Wojciech Winko
34    Monika Wszeborowska
35    Agnieszka Żyro-Kossakowska
36    Łukasz Kacprowski
37    Arkadiusz Jabłoński

Obsługę Rady prowadzi Centrum Współdziałania Społecznego - Referat Partycypacji Społecznej, ul. Farna 1, tel. 86 216 24 63, e-mail: ngo@um.lomza.pl

2015-10-29 14:36 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED